Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/53879
Title: Этналогія і этнаграфія Беларусі (этнаграфія Беларусі).№УД–522/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1–21 03 01 Гісторыя (па накірунках) 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» (дзённая форма)
Authors: Навагродскі, Тадэвуш Антонавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 8-Jul-2013
Publisher: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Abstract: Вучэбная праграма дысцыпліны “Этналогія і этнаграфія Беларусі”.Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны: • садзейнічанне фармаванню гарманічнай асобы і навукова абгрунтаванага светапогляду; • фармаванне асобы студэнта як грамадзяніна, этнічна талерантнага, з глыбокім разуменнем сутнасці этнічных працэсаў; • фармаванне здольнасці да крэатыўнага і крытычнага мыслення ў сацыяльна-пераўтваральнай і прафесійнай дзейнасці, станаўленне сучаснага стыля навукова-практычнага мыслення; • фармаванне фундамента этналагічных ведаў на падставе вывучэння дасягненняў сусветнай і айчыннай этналагічнай думкі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53879
Appears in Collections:Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств (архив программ)
Вучэбна-метадычны комплекс "Этналогія і этнаграфія Беларусі (Частка 2. Этнаграфія Беларусі)"

Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.