Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/53709
Title: Гісторыя Беларусі. № УД-700/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках) (дзённае аддзяленне)
Authors: Варонін, Васіль Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Курс «Гісторыя Беларусі» з’яўляецца нарматыўным, адным з вядучых у навучальным плане спецыяльнасці “Гісторыя (па накірунках)” гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён выкладаецца на працягу першых трох гадоў наву¬чан¬ня (6 семес¬траў). У адпаведнасці з вучэбным планам БДУ для спецыяльнасці “гісторыя”, у першым семестры на вывучэнне дысцыпліны адводзіцца 94 гадзіны, у тым ліку 36 аўдыторных гадзін. Мэта вывучэння курса заключаецца ў набыцці студэнтамі максімальнай інфармацыі аб асноўных вехах, з’явах, падзеях, імёнах айчыннай гісторыі; у разуменні імі ўзаемапранікненняў, узаемаўплываў народаў, што адбываліся на сумежжы цыві¬лізацый Захаду і Усходу; у фарміраванні гарманічнай творчай, з навукова-гуманістычным светапоглядам, сацыяльна завостранай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53709
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков (архив программ)
Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя Беларусі"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varonin_Hist_Bel_1k_2013.doc168 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.