Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/53254
Title: Тэрміналогія архівазнаўства, дакументазнаўства і сумежных дысцыплін. № ВД-462/р.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства (завочная форма)
Authors: Иванова, Ольга Сергеевна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2-Jul-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Тэрміналагічныя пытанні ў архівазнаўстве, дакументазнаўстве і сумежных дысцыплінах (археаграфіі, крыніцазнаўстве інфарматыцы, бібліятэказнаўстве, музеязнаўстве, прававых дысцыплінах), з’яўляюцца сёння аднымі з найбольш актуальных, вымагаючы вывучэння працэса стварэння пэўных тэрмінасістэм, іх развіцця, сучаснай структуры, і, асабліва, іх ўзаемадзеяння. Курс распрацаваны з улікам дасягненняў тэрміназнаўства, логікі, і прадметных дысцыплін (архівазнаўства і інш.) Спецкурс “Тэрміналогія архівазнаўства, дакументазнаўства і сумежных дысцыплін” для студэнтаў старэйшых курсаў спецыяльнасці “Гісторыка-архівазнаўства”, з’яўляецца дадатковым да асноўных курсаў “Архівазнаўства”, “Дакументазнаўства”, а таксама павінен вывучацца пасля курсаў лінгвістычных і прававых дысцыплін абагульняючы і канкрэтызуючы атрыманыя веды ў накірунку стварэння цэласнай сістэмы ведаў. Спецкурс скіраваны на фарміраванне тэарытычных ведаў аб заканамернасцях узнікнення і існавання архівазнаўчых, дакументазнаўчых тэрмінаў, гісторыі распрацоўкі архіўнай і дакументазнаўчай тэрміналогіі ў розных краінах свету, практычных навыкаў аналізу і перакладу канкрэтных тэрмінаў, іх ужывання ў практычнай дзейнасці і навуковых даследаваннях. Курс разлічаны ўсяго на 86 гадзін: з іх аўдыторных – 12 гадзін, 12 гадзін лекцый. Форма справаздачнасці: залік у 9 семестры. З мэтай удасканалення самастойнай працы студэнтаў, пашырэння і паглыблення ведаў і уменняў прапануецца самастойная праца па аналізе навуковых артыкулаў і асобных тэрмінаў напрацягу семестра.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53254
Appears in Collections:Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Term_ZO-2013.pdf233,81 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.