Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/52993
Title: Дакументазнаўства. № ВД-238/р.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках) (завочная форма)
Authors: Назаренко, Артем Михайлович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Мэта курсу - паглыбленае вывучэнне дакумента і сістэм дакументацыі ў іх гістарычным развіцці, тэарэтычных і практычных праблем стварэння дакументаванай інфармацыі ўстаноў любой арганізацыйна-прававой формы. Курс "Дакументазнаўства" прызначаны для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 04 “Дакументазнаўства (па напрамках)”, уваходзіць у цыкл агульнапрафесійных дысцыплін, складае аснову фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці выпускніка, з'яўляецца базай для вывучэння курсаў дакументазнаўчага цыклу "Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання", "Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання", "Дакументная лінгвістыка", "Арганізацыйнае праектаванне" і звязаны з курсамі "Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі", "Тэхнічныя сродкі кіравання", "Камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі ДЗК", "Архівазнаўства". Лекцыі раскрываюць асноўныя праблемы па кожнай тэме курсу "Дакументазнаўства". Семінарскія заняткі праводзяцца па тэмах курсу, якія патрабуюць набыцця практычных навыкаў працы з дакументамі, замацавання тэарэтычных ведаў, атрыманых на лекцыях і ў выніку самастойнай працы над навучальным матэрыялам. Улічваючы ролю дысцыпліны ў фарміраванні прафесійнай кампетэнтнасці выпускнікоў, мэтазгодна арганізоўваць выкананне курсавых работ студэнтамі, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дакументазнаўства (па напрамках) ", пераважана па дакументазнаўстве. Па дысцыпліне выконваюцца кантрольныя работы (не меней дзвюх). Аб’ём вывучэння дысцыпліны “Дакументазнаўства” студэнтамі спецыяльнасці 1-26 02 04, якія навучаюцца па любым з напрамкаў, вызначаецца на падставе вучэбнай праграмы і з улікам палажэнняў вучэбнага і рабочых планаў спецыяльнасці і складае 384 гадзін, у тым ліку 52 аўдыторных (40 гадзін лекцый, 12 гадзін семінараў). Па курсе прадугледжваецца адзін залік і два экзамены. Экзаменам у 2 семестры завяршаецца вывучэнне матэрыялу, які адпавядае агульнай колькасці гадзін 136, залікам у 2 семестры – 92 гадзіны, апошнім экзаменам у 3 семестры – 156 гадзін. Агульная працаёмістасць дысцыпліны складае 10,5 заліковых адзінак.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/52993
Appears in Collections:Кафедра источниковедения (архив программ)
Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Дакументазнаўства"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOK_ZO-2013.pdf282,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.