Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/50446
Title: Авторское лексико-семантическое поле эмотивности: состав и структура (на материале русскоязычных переводов поэзии О. Хайяма)
Authors: Касюк, Наталья Станиславовна
Камрани, Эльхам
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2013
Publisher: Мінск : Выд. цэнтр БДУ
Citation: Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд. : П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – C. 121–125.
Abstract: Зборнік змяшчае больш за 80 дакладаў, прысвечаных актуальным пытанням мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін. Пададзены вынікі этнакультурных, супастаўляльных і кагнітыўных даследаванняў. Для аспірантаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навуковых супрацоўнікаў філалагічнага профілю, для ўсіх, каго цікавяць праблемы і перспектывы сучаснага мовазнаўства і літаратуразнаўства.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/50446
ISBN: 978-985-553-131-0
Appears in Collections:2013. Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследаванняPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.