Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/42321
Title: Дакументазнаўства. № ВД-068/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках) (дзённая форма)
Authors: Рыбаков, Андрей Евгеньевич
Назаренко, Артем Михайлович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 31-May-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Мэта курсу - паглыбленае вывучэнне дакумента і сістэм дакументацыі ў іх гістарычным развіцці, тэарэтычных і практычных праблем стварэння дакументаванай інфармацыі ўстаноў любой арганізацыйна-прававой формы. Задачы курсу: - паказаць узаемасувязь інфармацыі і дакумента; - прасачыць эвалюцыю дакумента як носьбіта інфармацыі, развіццё спосабаў дакументавання і матэрыялаў для фіксацыі інфармацыі; - прааналізаваць працэс складання і развіцця сістэм дакументацыі; - выявіць і паказаць тэндэнцыі ўніфікацыі і стандартызацыі як асобных форм дакументаў, так і сістэм дакументацыі ў цэлым; - прывіць навыкі аналізу дакумента; - прывіць навыкі праектавання ўніфікаваных форм дакументаў, сістэм дакументацыі і інфармацыйна-дакументацыйнай сістэмы арганізацыі ў цэлым. Курс "Дакументазнаўства" прызначаны для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 04 “Дакументазнаўства (па напрамках)”, уваходзіць у цыкл агульнапрафесійных дысцыплін, складае аснову фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці выпускніка, з'яўляецца базай для вывучэння курсаў дакументазнаўчага цыклу "Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання", "Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання", "Дакументная лінгвістыка", "Арганізацыйнае праектаванне" і звязаны з курсамі "Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі", "Тэхнічныя сродкі кіравання", "Кампутарныя інфармацыйныя тэхналогіі ДЗК", "Архівазнаўства". Лекцыі раскрываюць асноўныя праблемы па кожнай тэме курсу "Дакументазнаўства". Семінарскія заняткі праводзяцца па тэмах курсу, якія патрабуюць набыцця практычных навыкаў працы з дакументамі, замацавання тэарэтычных ведаў, атрыманых на лекцыях і ў выніку самастойнай працы над навучальным матэрыялам.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/42321
Appears in Collections:Кафедра источниковедения (архив программ)
Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Дакументазнаўства"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOK_DO-2011.pdf269,76 kBAdobe PDFView/Open
DOK_DO_d-2013.pdf278,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.