Logo BSU

Browsing "2012. Мова-Літаратура-Культура" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 113 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012Прыкметы імпрэсіянізму ў пейзажнай лірыцы Я. КоласаМацюхіна, Таццяна
2012Творчество Якуба Коласа и Янки Купалы как источник познания белорусского этносаКузьмина, Дариуш; Носович, Ян
2012Трылогія “На ростанях”: гендарны аспектЧарнавокая, Аляксандра
2012Фразео-семантическое поле "умственные способности человека" в английском и русском языкахШевченко, Дарья
2012«А хто там ідзе?» Я. Купала. Сопоставительный анализ болгарского и русских переводовСтанкевич, Роза
2012Дарога — прастор — будучыня ў лірыцы Якуба КоласаБельскі, Алесь
2012Асаблівасці пейзажных малюнкаў восені ў лірыцы Янкі Купалы нашаніўскага перыядуМятліцкая, Ганна
2012Вершы, прысвечаныя пісьменнікам, у паэзіі Янкі КупалыБароўка, Ванда
2012Аўтарскія праўкі Лукаша Калюгі: узаемасувязь моўнага і ідэйнага ўзроўняўПахомчык, Наталля
2012Актуалізацыя хрысціянскай духоўнай спадчыны ў беларускай літаратуры эпохі СярэдневякоўяКазакова, Таццяна
2012Культурныя сэнсы ў змястоўнай структуры вобразаў паэмы Я. Купалы «Курган»Шамякіна, Славяна
2012Мецэнаты праваслаўных брацтваў у прадмоўна-пасляслоўным комплексе да кірылічных выданняўГрыневіч, Таццяна
2012Лінгвакультуралогія ў творчай спадчыне Якуба КоласаВярбіцкая, Вольга
2012Гостеприимство как духовная составляющая дома в белорусских паремияхКовалева, Римма
2012Невядомы Янка Купала. Канцэптуальнасць нацыянальнай ідэі беларускай дзяржаўнасці ў зборніку “Спадчына” (1922)Навумовіч, Уладзімір
2012Некаторыя аспекты дыяхранічнага вывучэння мовы твораў Янкі Купалы і Якуба КоласаЗапрудскі, Сяргей
2012Найменні паветранай прасторы ў прозе Якуба Коласа і ў сучаснай мастацкай літаратурыВаўчок, Аксана
2012Выказнік у паэме Янкі Купалы “Бандароўна”: структурныя тыпы, асаблівасці будовы, спосабы выражэнняДанільчык, Зінаіда
2012Міфалагема долі ў лірыцы Янкі КупалыКрылова, Святлана
2012Тэкставыя перазовы з літаратурнай класікай у творах Л. Дранько-Майсюка 2000-х гг.Сінькова, Людміла