Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/279047
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГанскі, У. А.-
dc.date.accessioned2022-05-11T13:59:32Z-
dc.date.available2022-05-11T13:59:32Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationСовременная молодежь и общество : сб. науч. ст. – Выпуск 10. – Минск : РИВШ, 2022. – С. 84-89.ru
dc.identifier.issn2410-4213-
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/279047-
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца падарожжы моладзі за межы ВКЛ. Паказана замацаванне права падданых вялікага князя літоўскага на замежныя падарожжы ўжо ў Статутах ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гадоў. Першапачатковай формай такіх замежных падарожжаў былі выезды маладых людзей за мяжу на навучанне ў вядучых еўрапейскіх вышэйшых навучальных установах. Таксама распаўсюджанымі былі паездкі ў іншыя дзяр-жавы Еўропы з мэтай удасканалення ваеннага майстэрства і азнаямлення з найноўшымі дасягненнямі еўрапейскай ваенна-інжынернай справы, фартыфікацыі і ваеннага мастацтва ў цэлым. Да XVIII ст. падарожжы па гарадах Еўропы становяцца неадемнай часткай выхавання заможных маладых людзей, якія могуць доўжыцца да некалькіх гадоў. Калі першапачаткова асноўнымі цэнтрамі прыцягнення выхадцаў з ВКЛ былі Кракаў і Кёнігсберг, то з часам іх геаграфія істотна пашыраецца: да іх дадаюцца ўніверсітэцкія цэнтры нямецкіх зямель (напрыклад, Цюбінген, Вітэнберг, Гётынген, Франкфурт), поўначы Італіі (у першую чаргу Падуя і Балоння), а пазней – Францыі і Брытаніі. Маладыя арыстакраты з ВКЛ удасканальваліся ў ваенных і рыцарскіх справах пры дварах манархаў у Вене, Парыжы, Празе і г. д. Разам з дзецьмі магнатаў і заможнай шляхты еўрапейскія краіны наведвалі і менш заможныя шляхцічы. Усё гэта спрыяла актыўнаму ўспрыманню моладдзю ВКЛ як заходнееўрапейскіх культурна-бытавых традыцый, так і прагрэсіўных грамадска-палітычных ідэй, што яшчэ больш збліжала палітычна, культурна і ментальна ВКЛ з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы.ru
dc.language.isobelru
dc.publisherМинск : РИВШru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessru
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические наукиru
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогикаru
dc.titleПадарожжы моладзі за межы ВКЛ для «набыцця навук, у пісьме цьвічэння і ўчынках рыцэрскіх» у XVI–XVIII стст.ru
dc.title.alternativeYouth’s journeys abroad of the Grand Duchy of Lithuania for education, literacy and knighthood training in the 16–18 centuries / U. Ganskiru
dc.typearticleru
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
dc.description.alternativeThe article deals with the travel outside the Grand Duchy of Lithuania of representatives of the privileged strata of society – the nobles and magnates. The article shows the consolidation of the right of Lithuania’s citizens to travel abroad already in the Statutes of 1529, 1566 and 1588. The initial form of such foreign travel was the departure of young people abroad to study at leading European higher education institutions. Also common were trips to other European states in order to improve military skills and get acquainted with the latest achievements in European military engineering, fortification and military art in general. By the 18th century, traveling to the cities of Western Europe became an integral part of the education of wealthy young people, which can last up to several years. If initially the main centers of attraction of immigrants from Lithuania were Krakow (Poland) and Konigsberg (Prussia), then over time their geography significantly expands: university of German lands (Tubingen, Wittenberg, Gottingen, Frankfurt, etc.), Northern Italy (primarily Padua and Bologna), and later – France and Britain are added to them. Young aristocrats from Lithuania improved in military and chivalrous affairs at the courts of monarchs in Vienna, Paris, Prague, etc. Along with the children of magnates and rich gentry, less well-off nobles also visited European countries. All this contributed to the active perception by the representatives of the upper strata of the Lithuanian society of both Western European cultural and everyday traditions and progressive socio-political ideas, which further brought Lithuania closer politically, culturally and mentally to the Central and Western Europe.ru
Appears in Collections:Выпуск 10. Современная молодежь и общество = Modern Youth and Society

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ганский_М_Вып. 10_22-084-089.pdf398,96 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.