Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266373
Title: Інстаграмізмы як форма эстэтычнага пратэсту
Other Titles: Instagramizms as a form of aesthetic revolt / A. Krivolap
Authors: Крывалап, Аляксей Дзмітрыевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13–15 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; В. Ф. Гигин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 237-241.
Abstract: Магчымасці ўплыву Instagram на грамадства і культуру даўно выйшлі за межы дадзенай сацыяльнай сеткі. Уздзеянне Instagram адчуваюць не толькі тыя, хто непасрэдна зарэгістраваны і карыстаецца дадзенай сацыяльнай сеткай, але і звычайныя спажыўцы медыя прадукцыі, якая можа быць аніяк і не звязана з інтэрнэтам. Гэта магчыма дзякуючы інстаграмізмам (Л. Мановіч) – унікальнай практыцы, якая адказна за трансфармацыю эстэтычных канонаў і нормаў у глабальных маштабах. Гэта магчыма разглядацца як форму эстэтычнага паўстання (Ж. Зубрыцкі) ў дачыненні да савецкага эстэтычнага канону і тых праяў вялікага палутарнага стылю (Б. Гройс), які паранейшаму чакай філасофскага пераасэнсавання
Abstract (in another language): The possibilities of Instagram’s impact on society and culture have long gone beyond this social network. The impact of Instagram is felt not only by those who are directly registered and use this social network, but also by ordinary consumers of media products that may not be connected to the Internet. This is possible by “instagramizms” (L. Manovich) – a unique practice that is responsible for the transformation of aesthetic canons and norms on a global scale. This can be seen as a form of “aesthetic revolt” (G. Zubrzycki) in relation to the Soviet aesthetic canon and those manifestations of the “Gesamtkunstwerk” (B. Groys), which is still waiting for a philosophical rethinking
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266373
ISBN: 978-985-881-280-5
Appears in Collections:Материалы V Международной научно-практической конференции, Минск, 13–15 мая 2021 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237-241.pdf422,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.