Logo BSU

1993, №3 (снежань) : [20] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1993Сістэма праблемных заданняў у працэсе навучання розным відам чытанняЖардзецкая, А. У.
1993Сацыяльная інтэграцыя інвалідаў: дэкларацыі і магчымасціСівуха, С. В.
1993Газета «Наша доля» (1906): культуралагічны аспект выданняЗалоска, Ю. І.
1993Лексічная спалучальнасць як крытэрый акрэслення граніц полісемічных прыметнікаў (на прыкладзе прыметнікаў рускай і нямецкай моў)Зубоўская, Н. К.; Сайкоўская, В. С.
1993Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі інтэнсіўнага праяўлення прыметыЛойка, М. В.
1993Да канфрантатыўнага апісання беларускай i балгарскай вакалічных сістэмЖуравель, У. Б.
1993Аб разнавіднасцях напісанняў з прыстаўкай з- (с )Шуба, П. П.
1993Рускія дзеепрыметнікі і іх камунікатыўныя эквіваленты ў беларускамоўных тэкстахВалынец, Т. М.
1993Стылістычнае вар'іраванне норм граматычнагa i лексічнага словаўжыванняШкраба, І. Р.
1993Складаныя словы, утвораныя ў выніку аб'яднання асновы назоўніка з аддзеяслоўнымі асновамі, у гісторыі беларускай мовыПрыгодзіч, М. Р.
1993Беларускае мовазнаўства ў XVI—XVIII стст.Жураўскі, А. І.
1993Ранняя драматургія Макса Фрыша i швейцарскі менталітэтПапова, М. А.
1993Паэт, празаік, грамадзянін (да сямідзесяцігоддзя У. А. Салаухіна)Мажэйка, Н. С.
1993Стыль апавядання І. А. Буніна «Сны Чанга»Ванцянкоў, І. П.
1993Праблема бессмяротнасці ў творчасці Мікалая ГумілёваСаўчанка, І. М.
1993Своеасаблівасць прозы І. С. Тургенева i Я. Брыля («Паездка ў Палессе» I. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля)Вайлупава, В. М.
1993Акцыянальны і вербальны аспекты праяў пазітыўнага ў беларускай ніжэйшай міфалогііКазначэеў, В. В.
1993Аб некаторых ідэйна-мастацкіх асаблівасцях беларускіх хрэсьбінных песеньКасько, У. К.
1993Новыя звесткі пра літаратурную дзейнасць Д. Д. БоханаЗарэмба, Л. І.
1993Унія ад Пятра СкаргіКароткі, У. Г.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20