Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243862
Title: «Раны сярэднявечча»: гістарычная праграма і мадэрнізацыйныя дыскурсы младалатышскага нацыянальнага руху 1850–1880-х гадоў
Other Titles: «The wounds of the middle ages»: historical program and modernization discourses of the new Latvians national movement in the 1850–1880-ies / A. Dziarnovich
Authors: Дзярновіч, А. I.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : РИВШ
Citation: «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 121-132.
Abstract: Для латышоў у ХІХ ст. мадэрнізацыя была сінонімам стварэння нацыянальнай ідэнтычнасці. Ідэнтычнасць стваралася за кошт фармавання новых культурных асноў і латышскага літаратурнай мовы. У рамках младалатышскай гістарычна-культурнай праграмы 1850–1880-х гадоў быў сканструяваны міф «залатых часоў» данямецкай Латвіі; створаны «народны эпас» пра Лачплесіса. Але ў выніку рэалізацыі гэтай культурнай праграмы з нацыянальнай гісторыі латышоў была практычна элімінаваная гісторыя сярэднявечнай Лівоніі, перыяд якой стаў разглядацца як «эпоха прыгнёту». Лівонія да канца так не была «вернутай» латышскай гісторыі нават у нашыя часы.
Abstract (in another language): Modernization for Latvians in the 19th century was synonymous with the creation of a national identity. The identity was created through the formation of new cultural elements and Latvian language. As part of the Young Latvians historical and cultural program in the 1850–1880-ies was constructed Golden era myth of Latvia before the Germans; it was created the Lāčplēsis «national epic». But as a result of the implementation of the cultural program of the national history of Latvians were almost displacing the history of medieval Livonia, the period of which has been regarded as the Era of oppression. Livonia to the end was never «returned» to Latvian history, even in our times.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243862
ISBN: 978-985-586-324-4
Appears in Collections:Выпуск 3. - 2019 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долгий 19 век (2019)-121-132.pdf629,73 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.