Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243845
Title: Погляд на маскоўска-літоўскія палітычныя канфлікты ў канцы XІV – першай палове XVI стагоддзя ў польскай гістарыяграфіі ХІХ стагоддзя
Other Titles: A look at the moscow-lithuanian political conflicts at the end of the XІV – the first half of the XVI century in polish historiography of the XIX century / L. Mikalayeva
Authors: Мікалаева, Л. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : РИВШ
Citation: «Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. 3 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 16-22.
Abstract: У артыкуле аналізуюцца ключавыя даследаванні польскіх гісторыкаў ХІХ ст., у якіх быў прадстаўлены поглад на спецыфіку палітычных канфліктаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Вялікім Княствам Маскоўскім у канцы XІV – першай палове XVI ст. Робіцца вывад, што ўсходні напрамак знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага разглядаўся ў польскай гістарыяграфіі ХІХ ст. скрозь прызму існаваўшай з 1385 г. польска-літоўскай уніі. Гэта ўплывала на ацэнку польскімі даследчыкамі падзей у ходзе шматлікіх маскоўска-літоўскіх палітычных канфліктаў, якія з канца XV ст. прывялі да пяці войнаў паміж Вялікім Княствам Маскоўскім і Вялікім Княствам Літоўскім і значных страт тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага.
Abstract (in another language): The article analyzes key studies of Polish historians of the XIX century, which presented a look at the specifics of political conflicts between the Grand Duchy of Lithuania and the Grand Duchy of Moscow at the end of the XIVth – first half of the XVIth centuries. It is concluded that the eastern direction of the foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania was considered in Polish historiography of the XIXth century. through the prism of the Polish-Lithuanian union that existed since 1385. This influenced the assessment by Polish researchers of the events during the numerous Moscow-Lithuanian political conflicts, which since the end of the XV century. led to five wars between the Grand Duchy of Moscow and the Grand Duchy of Lithuania and significant losses of the territory of the Grand Duchy of Lithuania.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243845
ISBN: 978-985-586-324-4
Appears in Collections:Выпуск 3. - 2019 г.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долгий 19 век (2019)-16-22.pdf148,31 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.