Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243575
Title: Нашчадкі «вогненных вёсак»: сацыяльная памяць як фундамент маральнасці грамадства
Other Titles: Descendants of «fiery villages»: social memory as a base of society moral / T. U. Padaliak
Authors: Падаляк, Т. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 239-243.
Abstract: Другая сусветная вайна стала для Беларусі стратэгічным выклікам. Пад пагрозай было існаванне нацыі, беларускага соцыуму як суб’екта гістарычнага развіцця. Больш за 9200 вёсак знiшчылi нямецка-фашысцкія акупанты, з iх 628 былі спалены з усім насельніцтвам, 186 не адрадзiліся пасля вайны. У Беларусі ствараецца мемарыяльны комплекс на месцы спаленай у 1944 г. вёскі Ола Гомельскай вобласці, дзе загінула 1758 мірных жыхароў. Захаваць і данесці да будучых пакаленняў памяць аб вайне як лёсавызначальнай падзеі, факталагічна засведчыць праўду гісторыі, супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям – найважнейшыя задачы журналістыкі.
Abstract (in another language): The Second World War became for Belarus a strategic challenge. The existence of the nation, the Belarusian society as a subject of historical development was under the threat. More than 9200 villages were destroyed by the Nazi occupiers, 628 villages were burned together with their population and 186 villages did not reborn after the war. In Belarus the memorial complex was created in the place of the destroyed village Ola, Gomel Region, where 1758 civilians died. The main tasks of journalism are to preserve and to convey to future generations the memory about the war as a fatal event, to testify factually the truth of the history and to oppose to falsification.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243575
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
239-243.pdf267,42 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.