Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243548
Title: Метад «маскі» ў інтэрпрэтацыі раённага друку
Other Titles: The «mask» method in the interpretation of the district press / I. A. Ivashka
Authors: Івашка, І. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 137-142.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асаблівасці матэрыялаў раённай газеты «Добрушскі край», створаных з дапамагай метаду «маскі». Заяўлена праблема кропкавай распрацаванасці навуковай базы па тэме. Тлумачыцца тэарэтычная розніца паміж метадам «маскі» і метадам «журналіст мяняе прафесію». Супастаўляюцца традыцыйнае і новае метаду ў падачы матэрыялу на старонках выдання. Падкрэсліваецца актуальнасць далейшага вывучэння даследуемага метаду ў раённых газетах Гомельскай вобласці.
Abstract (in another language): The article discusses the features of the materials of the regional newspaper «Dobrushsky krai», created using the «mask» method. The problem of point development of the scientific base on the topic is stated. The theoretical difference between the «mask» method and the «journalist changes profession» method is explained. Traditional and new methods are compared in the presentation of the material on the pages of the publication. The article emphasizes the relevance of further study of the method in the regional newspapers of the Gomel region.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243548
ISBN: 978-985-566-934-1
Appears in Collections:2020. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137-142.pdf353,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.