Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243298
Title: Ідэнтыфікацыйныя дыспазіцыі ў старажытных наратывах як гетэрагеннае культурнае ядро: беларускі гісторыка-літаратурны дыскурс
Authors: Некрашэвіч-Кароткая, Жанна Вацлаваўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2020
Citation: Філалагічныя штудыі = Studia philologica : зб. навук. арт. Вып. 9 / БДУ, Каф. класічнай філалогіі ; [рэдкал.: В. Г. Пракапчук (гал. рэд.) і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 56–79.
Abstract: Асноўная мэта артыкула – прадставіць некаторыя ідэнтыфікацыйныя дыспазіцыі ў старажытных наратывах як гетэрагеннае культурнае ядро. Паняцце культурнага ядра, уведзенае Эрыкам Дональдам Хіршам, выкарыстоўваецца ў праекцыі на беларускі гісторыка-літаратурны дыскурс з яго найважнейшымі дэтэрмінантамі – Русь і Літва. Прадмет даследавання – функцыянаванне ў гэтым дыскурсе некаторых харонімаў (Русь, Літва) і этнонімаў (рускія, літвіны, печанегі, полаўцы, прусы). Адмысловая задача даследавання – змясціць трактат Іагана Мялеція «De religione et sacrificiis veterum Borussorum» у больш шырокі гісторыка-культурны кантэкст эпохі. Артыкул накіраваны таксама на вывучэнне матываў, сродкаў і магчымасцяў, важных для старажытных аўтараў і для сучасных перакладчыкаў, якія імкнуліся прадставіць аўтэнтычную або сімвалічную этнаграфічную выяву ў культурных ландшафтах на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь або прылеглых да яе рэгіёнаў.
Abstract (in another language): The main purpose of this article is to present several identification dispositions in the ancient narratives as a heterogeneous cultural core. The term cultural core was first introduced by Eric Donald Hirsch and is used in relation to the Belarusian historical and literary discourse with its most significant determinates – Ruś and Lithuania. The subject of the study is landscape terminology (Ruś and Lithuania) and ethnonyms (Russians, Litvins, Pechenegs, Polovtsy, Prussians). The auxiliary purpose of the study is to place Ioannes Meletius’ traetise De religione et sacrificiis veterum Borussorum in the broader historical and cultural context of the epoch. The article also aims at analyzing the motives, means and opportunities that were important for ancient authors as well as modern translators who intended to demonstrate either an authentic or symbolic ethnographic picture within the cultural landscapes on the territory of present-day Belarus or adjacent regions.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243298
Appears in Collections:2020. Філалагічныя штудыі = Studia philologica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
056-079.pdf980,5 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.