Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/239713
Title: Рецензия на книгу: Lewaszkiewicz T. Język powojennych przesiedleń ców z nowogródka i okolicy. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2017. 512 s.
Other Titles: Рецензия на книгу: Lewaszkiewicz T. The language of the post-war repatriates from navahrudak and the surrounding areas. Poznań : Adam Mickiewicz Univ. Press, 2017. 512 p.
Authors: Яненка, Н. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 3. - С. 96-100
Abstract: У розных краінах вуснае маўленне носьбітаў славянскіх моў апошнім часам вывучаецца асабліва актыўна. Даследуецца прырода такога маўлення, ступень прадстаўленасці ў ім элементаў той ці іншай мовы, магчымасць яго кваліфікацыі як прыналежнага да пэўнай мовы або як «змешанага». Пры гэтым у якасці інфармантаў, чые маўленчыя асаблівасці аналізуюцца, выступаюць, як правіла, жыхары невялікіх (у тым ліку памежных) населеных пунктаў, іх маўленне звычайна разглядаецца на кароткім часавым адрэзку. Да самастойнага напрамку належаць працы, прысвечаныя вывучэнню маўлення перасяленцаў. Даследаванне маўлення перасяленцаў з Навагрудка, які ў 1921–1939 гг. уваходзіў у склад Другой Рэчы Паспалітай, на заходнія польскія землі, выкананае прафесарам Інсты тута польскай філалогіі Універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані Тадэвушам Левашкевічам, вылучаецца значным ахопам разгляданай тэрыторыі, вялікай колькасцю інфармантаў і працяглым у часе перыядам назірання за рознымі формамі маўлення. Тым самым аналізаваная манаграфія ўяўляе вялікую цікавасць для лінгвістаў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/239713
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96-100.pdf326,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.