Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/238990
Title: Аналіз фактараў і ўмоў канкурэнцыі ў малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь
Other Titles: Analysis of factors and conditions of competition in the dairy industry of the Republic of Belarus / S.U. Sorkin
Authors: Соркін, С. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Пищевая промышленность
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Международные отношения: история, теория, практика : материалы IX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 1 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 144-149.
Abstract: У артыкуле з дапамогай пяціфактарнай мадэлі канкурэнцыі Майкла Портэра праведзены аналіз фактараў і ўмоў канкурэнцыі ў малочнай прамысловасці Беларусі. Разгледзена ступень уплыву такіх параметраў як пагроза з'яўлення тавараў-заменнікаў,унутрыгаліновая канкурэнцыя, пагроза з'яўлення новых гульцоў, рынкавая ўлада пастаўшчыкоў, рынкавая ўлада пакупнікоў. Аб’ектам даследавання з’яўляецца галіна малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь, асноўная мэта – прапанаваць магчымую канкурэнтную стратэгію развіцця малочнай прамысловасці Беларусі. У выніку праведзенага даследавання было выяўлена, што для малочнай прамысловасці Беларусі характэрны нізкі ўзровень пагрозы з боку тавараў-замяняльнікаў, высокі ўзровень ўнутрыгаліновай канкурэнцыі, сярэдні ўзровень пагрозы ўваходу новых гульцоў, нізкі ўзровень пагрозы сыходу кліентаў, нізкі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў. Практычная значнасць заключаецца ў тым, што некаторыя палажэнні даследавання могуць выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці малочных прадпрыемстваў Беларусі.
Abstract (in another language): The article analyzes the factors and conditions of competition in the dairy industry of Belarus with the help of Michael Porter's five-factor competition model. The degree of influence of such parameters as the threat of substitute products, intra-industry competition, threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers is considered. The object of the research is the dairy industry of the Republic of Belarus, the main purpose - to offer the possible competitive strategy for the development of the dairy industry of Belarus. The study found that the dairy industry of Belarus is characterized by a low level of threat from substitute products, a high level of intra-industry competition, an average level of the threat of new player’s entry, a low level of threat of customer’s leaving, a low level of supplier’s influence. The practical significance lies in the fact that some thesis of the study can be used in the practice of dairy enterprises in Belarus.
Description: Секция 4. Современные тенденции развития мировой экономики и международных экономических отношений
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/238990
ISBN: 978-985-566-883-2
Appears in Collections:2019. Международные отношения: история, теория, практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-149.pdf374,3 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.