Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/235189
Title: Некаторыя моўна­стылёвыя асаблівасці сучаснай беларускай спартыўнай прэсы (на прыкладзе газеты «Прессбол»)
Other Titles: Certain special features of language of the modern Belorussian sports press (on example of newspaper «Pressball») / А. M. Tikotsky
Authors: Цікоцкі, А. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21­й Міжнар. навук.­практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 534-538.
Abstract: Маўленчая структура сучасных спартыўных выданняў уключае вялікую колькасць выяўленча­выразных сродкаў, мае эмацыянальны характар. У той жа час тут сустракаецца шэраг маўленчых недахопаў, у прыватнасці, недакладнасць словаўжывання, парушэнне лексічнай спалучальнасці, няправільнае ўжыванне ўстойлівых спалучэнняў, маўленчая збыткоўнасць і інш.
Abstract (in another language): The language of modern sports newspapers is very emotional, includes the large number of expressive means. At the same time there are a number of short-comings here. Among them are wrong use of words, mistakes in the use of word combinations, wrong use of idiomatic expressions and others.
Description: Раздзел VI. Медыялінгвістыка: сучасная парадыгма навуковых ведаў і рэдактарскі вопыт
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/235189
ISBN: 978-985-566-882-5
Appears in Collections:2019. Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534-538.pdf315,2 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.