Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231998
Title: Гісторыя Беларусі : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-26 02 04 «Дакументазнаўства (па накірунках)» / Г.С. Хадасевіч ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. – Мінск : БДУ, 2019. – 255 с. – Библиогр.: с. 250–253.
Authors: Хадасевіч, Ганна Сяргееўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Исторический факультет
Issue Date: 9-Oct-2019
Abstract: Электронны вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 04 «Дакументазнаўства» дзённай формы атрымання адукацыі. Змест ЭВМК асвятляе працэсы трансфармацыі беларускага грамадства ў ХІХ ст., асноўныя этапы фарміравання беларускай нацыі і дзяржаўнасці на мяжы ХІХ–ХХ стст. Значная увага нададзена сацыяльна-эканамічнаму і палітычнаму развіццю БССР у складзе Савецкага Саюзу, падзеям Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і станаўленню незалежнай Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231998
Number, date deposit: №009409102019, Деп. в БГУ 09.10.2019
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы исторического факультета
Учебно-методические комплексы. 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гісторыя Беларусі. Дакументазнаўства.pdfЭлектронны вучэбна-метадычны комплекс1,51 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.