Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231219
Title: Музей для фарміравання кампетэнтнасці навучэнцаў у сферы ўстойлівага развіцця
Other Titles: Museum for the formation of students’ competence in the field of sustainable development / S. Viter, A. Kochevanova
Authors: Віцер, С. П.
Качаванава, Г. А.
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : ИВЦ Минфина
Citation: Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – Ч. 1. – С. 71-75.
Abstract: XXI ст. ставіць перад адукацыяй задачы выхавання адказнай асобы, здольнай да самаадукацыі і самаразвіцця. Адукацыйнае асяроддзе ўстановы адукацыі набывае інтэрактыўны фармат і імкнецца адпавядаць асобасным запытам навучэнцаў. З выяўленнем новых задач выхавання ўдасканальваецца і дзейнасць школьнага музея. У артыкуле змяшчаецца пералік інтэрактыўных форм, метадаў і прыёмаў музейнай педагогікі, накіраваных на фарміраванне ключавых кампетэнцый навучэнцаў, гэта значыць здольнасці вырашаць праблемы ў розных сферах грамадскай і інтэлектуальнай дзейнасці, з мэтай заахвочвання навучэнцаў дзейнічаць, кіруючыся прынцыпамі ўстойлівага развіцця.
Abstract (in another language): The 21st century confronts education with the task of educating a responsible person capable of self-education and self-development. The educational space of the educational institution acquires the interactive format and strives to meet the personal needs of students. With identification of new urgent tasks of education, the activity of the school museum is being improved. The article contains a list of interactive forms, methods and techniques of museum pedagogy aimed at the formation of key competences of students. This means the ability to solve problems in various spheres of social and intellectual activities in order to encourage students to act in accordance with the principles of sustainable development.
Description: Экологическое образование в интересах устойчивого развития
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231219
ISBN: 978-985-7224-32-6 (ч. 1)
Appears in Collections:2019. Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-75.pdf357,16 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.