Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231212
Title: Комплекс археалагічных помнікаў Кастыкі: асноўныя вынікі вывучэння
Other Titles: The complex of archaeological sites Kastyki: the main results of the study / M. Plavinski, M. Stsiapanava
Authors: Плавінскі, М. А.
Сцяпанава, М. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : ИВЦ Минфина
Citation: Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международной научной конференции, 23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. С. А. Маскевича, С. С. Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – Ч. 1. – С. 46-49.
Abstract: Комплекс археалагічных помнікаў Кастыкі Вілейскага раёна Мінскай вобласці складаецца з курганнага могільніка старажытнарускага часу Кастыкі і шматкультурнага паселішча Кастыкі ІІ. Некропаль у Кастыках функцыянаваў на працягу сярэдзіны ХІ–ХІІ стст. Ён належаў групе жыхароў Полацкай зямлі, якія здзяйснялі пахаванні па абрадзе інгумацыі, арыентаваныя галовамі на захад. Гэта дазваляе меркаваць, что члены старажытнарускага калектыва, якія пакінулі некропаль у Кастыках, мелі пэўнае ўяўленне аб хрысціянскай пахавальнай абраднасці. Шматкультурнае паселішча Кастыкі ІІ функцыянавала на працягу доўгага часу. У культурным слаі пад курганамі, у міжкурганнай прасторы, а таксама ў пераадкладзеным культурным слаі, з якога складаюцца насыпы, знойдзены матэрыялы позняга неаліту і пачатку эпохі бронзы, посуд позняга этапу культуры штрыхаванай керамікі і другой чвэрці І тыс. н.э., а таксама рэчавы і керамічны наборы, характэрныя для банцараўскай культуры трэцяй чвэрці І тыс. н.э.
Abstract (in another language): Complex of archaeological sites Kastyki in the Viliejka district of the Minsk region consists of the Old Rus’ time barrow cemetery Kastyki and the multicultural open settlement Kastyki II. Necropolis in Kastyki functioned during the middle of the 11 th –12 th centuries. It belonged to a group of residents of the Polatsk land, who made burials according to the rite of inhumation with their heads directed to the west. This suggests that the members of the Old Rus’ community, which left the necropolis in Kastyki, had a certain understanding of the Christian burial rites. Multicultural settlement Kastyki ІІ had functioned for a long time. In the cultural layer under the mounds, in the inter-mound space, as well as in the re-laid cultural layer of which mounds consist, were found materials of the late Neolithic period and the beginning of the Bronze Age, vessels of the late hatched pottery culture and the second quarter of the 1 st millennium AD, artifacts and pottery sets characteristic for Bancaraŭščyna culture of the third quarter 1 st millennium AD.
Description: Четвертый технологический уклад и глобальные экологические риски
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231212
ISBN: 978-985-7224-32-6 (ч. 1)
Appears in Collections:2019. Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-49.pdf364,66 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.