Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/220548
Title: Концепция вещи в творчестве Герты Мюллер
Other Titles: The concept of object in literary works of Herta Müller / K. V. Andryanava
Канцэпцыя рэчы ў творчасці Герты Мюлер / К. В. Андрыанава
Authors: Андрианова, Е. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 1. - С. 46-52
Abstract: Исследуется концепция вещи в творчестве Г. Мюллер. Показано, что вещи играют важную роль в раскрытии темы самоидентификации в произведениях писательницы. Образы определенных вещей позволяют передать чувства и эмоции персонажей, а также являются носителями конкретной идеи, символического смысла. Сделан вывод о том, что в творчестве Г. Мюллер вещи, как и люди, имеют амбивалентный характер: в зависимости от ситуации, контекста они могут быть для персонажей как спасением от одиночества, сомнений, страха, смерти, так и средством подчинения героев тем, в чьих руках сосредоточена власть.
Abstract (in another language): In this article the concept of object in H. Müller’s literary works is examined. The objects play a significant role in revealing a self-identification problem in the writer’s works. Images of certain objects can convey emotions and feelings of characters, and at the same time they represent a particular idea or symbolic meaning. In the works of H. Müller the objects, like people, have ambiguous nature: depending on a situation or a context, on the one hand, they can be seen as a saving remedy for loneliness, doubts, fear, death of the characters, and on the other hand as an instrument of the heroes’ obedience to those who have power. = Даследуецца канцэпцыя рэчы ў творчасці Г. Мюлер. Паказана, што рэчы адыгрываюць важную ролю ў раскрыцці тэмы самаідэнтыфікацыі ў творах пісьменніцы. Вобразы пэўных рэчаў дазваляюць перадаць пачуцці і эмоцыі герояў, а таксама з’яўляюцца носьбітамі канкрэтнай ідэі, сімвалічнага сэнсу. Зроблена выснова пра тое, што ў творчасці Г. Мюлер рэчы, як і людзі, маюць амбівалентны характар: у залежнасці ад сітуацыі, кантэксту яны могуць быць для герояў як выратавальным сродкам ад адзіноты, сумненняў, страху, смерці, так і сродкам падпарадкавання герояў тым, у чыіх руках сканцэнтравана ўлада.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/220548
ISSN: 2521-6775
Appears in Collections:2019, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-52.pdf362,21 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.