Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/214594
Title: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года – выдатны помнік прававой культуры беларускага народа
Other Titles: Статут Великого Княжества Литовского 1588 года – выдающийся памятник правовой культуры белорусского народа / Л. Л. Голубева
Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 – an outstanding monument of legal culture of the Belarusian people / L. L. Golubeva
Authors: Голубева, Людміла Леанідаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 75-79.
Abstract: Паказаны ўплыў ідэй гуманізму і Рэфармацыі на змест Статута ВКЛ 1588 г. Прааналізаваны асобныя нормы канстытуцыйнага права, адзначана, што гэты звод законаў дзяржавы з’явіўся выдатным помнікам беларускай мовы і юрыдычнай думкі феадальнай эпохі.
Abstract (in another language): Показано влияние идей гуманизма и Реформации на содержание Статута ВКЛ 1588 г. Проанализированы отдельные нормы конституционного права, отмечено, что этот свод законов государства явился выдающимся памятником белорусского языка и юридической мысли феодальной эпохи.
The influence of the ideas of humanism and the Reformation on the content of the Statute of the GDL 1588 is shown. Separate norms of constitutional law are analyzed, it is noted that this set of state laws was an outstanding monument of the Belarusian language and legal thought of the feudal era.
Description: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года як помнік права сусветнай спадчыны
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214594
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-79.pdf211,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.