Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/208703
Title: Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання. № ВД – 5722/вуч.
Other Titles: Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках)
Authors: Сукач, Андрэй Мікалаевіч
Пранько, Яна Уладзіміраўна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 16-Jul-2018
Publisher: Исторический факультет, кафедра источниковедения
Abstract: Мэта вучэбнай дысцыпліны – набыццё студэнтамі неабходнага для паспяховай прафесійнай дзейнасці аб’ёму тэарэтычных ведаў у сферы дакументацыйнага забеспячэння кіравання, а таксама засваенне практычных прыёмаў і тэхналогій працы з дакументамі ў арганізацыях, установах і на прадпрыемствах. Задачы дысцыпліны: - вывучэнне тэорыі і практыкі арганізацыі дакументацыйнага забеспячэння кіравання на аснове рацыянальных, навукова-абгрунтаваных прынцыпаў і метадаў яго пабудовы і удасканалення; - вывучэнне заканамернасцяў і асаблівасцяў развіцця дакументацыйнага забеспячэння кіравання ва ўмовах развіцця сучаснага аппарату кіравання; - фарміраванне прагрэсіўнага падыходу да вырашэння найбольш важных задач дакументавання ўсіх бакоў кіраўніцкай дзейнасці; - засваенне практычных навыкаў планавання, арганізацыйнага праектавання і рацыяналізацыі працы службаў ДЗК. Дысцыпліна “Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання” уваходзіць у цыкл спецыяльных дысцыплін (дзяржаўны кампанент). Дысцыпліна мае прадметныя сувязі з шэрагам дысцыплін, такіх як “Дакументазнаўства”, “Мэнеджмент”, “Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання”, “Архівазнаўства” і іншыя. Паспяховае засваенне матэрыялу праграмы засноўваецца як на ведах, атрыманых пры вывучэнні згаданых курсаў, так і дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/208703
Appears in Collections:Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TODOU-2018.pdf538,72 kBAdobe PDFView/Open
TODOU-2018-izm2020.pdf623,09 kBAdobe PDFView/Open
TODOU-2018-izm2020-2.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open
TiADZK-zm zav19-20.pdf49,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.