Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/207880
Title: Станаўленне сістэмы маральных каштоўнасцей у святле беларускай культуры: гістарыяграфічны аналіз
Other Titles: The development of moral values system in the light of the belarussian culture: historiographical analysis / Snapkouskaya S.V.
Authors: Снапкоўская, С. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 34-43.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асноўныя этапы гістарыяграфіі праблемы станаўлення сістэмы маральных кашўтоўнасцей у беларускай культуры. Гэта – нацыянальна-культурнае адраджэнне канца ХIХ – пачатку ХХ стст. і 20-я гады ХХ ст. – перыяд беларусізацыі асветы і культуры. Аўтарам вылучаюцца тендэнціі і асаблівасці разглядаемага працэсу праз навуковыя погляды прадстаўнікоў культуры.
Abstract (in another language): The article considers the main stages of the historiography of the problem of moral values system formation in Belarusian culture. This is the national-cultural resurgence in the late ХIХ – early ХХ century and the 20s of the ХХ century – the period of education and culture Belarusization. The author points out the tendencies and features of the described process through the scientific views of representatives of culture.
Description: Раздел 1. Современные стратегии гуманитарного образования = Section 1. Modern strategies of humanitarian education
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/207880
ISBN: 978-985-566-661-6
Appears in Collections:2018. Актуальные проблемы гуманитарного образования

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-43.pdf295,58 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.