Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/20216
Title: Параграфеміка СМІ
Authors: Горбач, Вольга Аляксандраўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2012
Publisher: БДУ
Abstract: Спецкурс “Параграфеміка СМІ” накіраваны на ўдасканаленне ведаў і навыкаў па засваенні прафесійнага майстэрства студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)”. Распрацаваны з улікам сучасных даследаванняў у лінгвістычнай навуцы. Семіётыка тэксту, кінэсіка, паралінгвістыка, параграфеміка маюць асноўным прадметам свайго разгляду розныя вербальныя і невербальныя знакі і іх сістэмы. Знакавая прырода розных фактаў чалавечага быцця сёння набывае актуальнае гучанне. У якасці аб’ектаў навуковага аналізу “Параграфемікі СМІ” разглядаюцца невербальныя знакі ў розных публіцыстычных тэкстах. Параграфеміка – адзін з сучасных накірункаў, што звяртаецца як да традыцый мовазнаўства, літаратуразнаўства, тэксталогіі, так і да фактаў у рэчышчы новых медыйных тэхналогій, у прыватнасці ў сферы web-дызайну. Уключэнне ў тэксты СМІ розных параграфемных знакаў абумоўліваецца іх функцыянальнай накіраванасцю, тэматыкай паведамлення, чытацкай аўдыторыяй і паліграфічнымі магчымасцямі выдання. Невербальныя кампаненты дапамагаюць зрабіць пісьмовы тэкст больш матываваным, экспрэсіўна значным.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/20216
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paragrafemika.pdf45,89 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.