Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/201335
Title: Помнікі каменнага і бронзавага вякоў у правабярэжжы Нёмана каля Стоўбцаў (паводле даследаванняў 2012–2014 гг.)
Other Titles: Stone and bronze age sites on the right bank of the Neman River near Stoŭbcy (according to investigations of 2012– 2014) / V. U. Asheichyk, A. U. Vaitovich, I. L. Prystauka
Памятники каменного и бронзового веков в правобережье Немана около Столбцов (по результатам исследований 2012–2014 гг.) / В. В. Ашейчик, А. В. Вайтович, И. Л. Приставко
Authors: Ашэйчык, В. У.
Вайтовіч, А. У.
Прыстаўка, І. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2018. - № 2. - С. 118-129
Abstract: Прадстаўлены папярэднія вынікі археалагічных разведак, праведзеных аўтарамі ў правабярэжжы р. Нёман каля г. Стоўбцы Мінскай вобласці ў 2012–2014 гг. Адзначаецца, што было абследавана 13 помнікаў археалогіі, з іх тры выяўлены ўпершыню. Упарадкавана нумарацыя археалагічных помнікаў, лакалізаваных у ваколіцах вёсак Акінчыцы і Новы Свержань. На падставе вывучэння знаходак, сабраных у ходзе паверхневых збораў і шурфовак, удакладнена адноснае датаванне шэрагу стаянак, а таксама дапоўнены наяўныя ўяўленні аб асаблівасцях культурных працэсаў у рэгіёне ў першабытную эпоху. Зроблена выснова аб непарыўным і вельмі інтэнсіўным асваенні даліны Нёмана ў ваколіцах Стоўбцаў на працягу ўсяго дагістарычнага перыяду, пачынаючы ад фінальнага палеаліту да бронзавага і жалезнага вякоў уключна.
Abstract (in another language): Представлены предварительные результаты археологических разведок, проведенных авторами в правобережье р. Неман около г. Столбцы Минской области в 2012–2014 гг. Отмечается, что было исследовано 13 памятников археологии, три из которых выявлены впервые. Упорядочена нумерация памятников, локализованных в окрестностях деревень Акинчицы и Новый Свержень. На основании изучения находок, полученных в ходе сбора подъемного материала и шурфовок, уточнены относительные датировки ряда стоянок, а также дополнены существующие представления о культурных процессах в регионе в первобытную эпоху. Сделан вывод о непрерывном и очень интенсивном освоении долины Немана в окрестностях Столбцов на протяжении всего доисторического периода, начиная от финального палеолита до бронзового и железного веков включительно. = The article presents preliminary results of the archaeological surveys conducted by the authors on the right bank of the Neman River near Stoŭbcy, Minsk Region, Belarus in 2012-2014. Thirteen archaeological sites have been investigated; three of them are newly discovered. Analysis of artefacts obtained in the course of surface collection and test pitting allows determining more precisely relative chronology of some sites as well as elaborating of an actual conception on cultural processes in the region during the prehistory. The authors make a conclusion that the part of the Neman River valley near Stoŭbcy was settled continuously and intensively during the whole prehistoric period, from the Final Palaeolithic till the Bronze and Iron Ages.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/201335
ISSN: 2520-6338
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2018, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118-129.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.