Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/194960
Title: Тематическая полифония эссе Р. У. Эмерсона «Доверие к себе»
Other Titles: Topic polyphony of R. W. Emerson’s essay «Self-Reliance» / O. L. Khaetskaya
Тематическая полифония эссе Р. У. Эмерсона «Доверие к себе» / О. Л. Хаецкая
Authors: Хаецкая, О. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2018. - № 1. - С. 25-29
Abstract: На основе анализа тематической полифонии философского эссе Р. У. Эмерсона выявлены особенности эссеистики писателя-мыслителя. Рассмотрены принципы духовного индивидуализма, основные положения мировоззрения и учения о доверии к себе основоположника трансцендентализма. Показаны отдельные убеждения и идеи Р. У. Эмерсона, повлиявшие на пробуждение самосознания американцев как нации и способствовавшие формированию этической мысли в Америке в ХIX в. = На аснове аналізу тэматычнай поліфаніі філасофскага эсэ Р. У. Эмерсана выяўлены асаблівасці эсэістыкі пісьменніка-мысляра. Разгледжаны прынцыпы духоўнага індывідуалізму, асноўныя палажэнні светапогляду і вучэння пра давер да сябе заснавальніка трансцэндэнталiзму. Паказаны асобныя перакананні і ідэі Р. У. Эмерсана, якія паўплывалі на абуджэнне самасвядомасці амерыканцаў як нацыі і спрыялі фармаванню этычнай думкі ў Амерыцы ў ХIX ст. = On the basis of the topic polyphony analysis of R. W. Emerson’s philosophical essay, peculiarities of his essay prose are revealed. It suggests the principles of mental individualism, the main philosophical world outlook and doctrine about self-reliance by transcendentalism inspirer and founder. The influence of single R. W. Emerson’s beliefs and ideas on consciousness-raising of American nation and those stimulating ethical thought in XIX century in America are revealed.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/194960
ISSN: 2521-6775
Appears in Collections:2018, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-29.pdf404,04 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.