Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/183579
Title: Арганізацыйнае праектаванне. № УД-4327/уч.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках) напрамкі спецыяльнасці 1-26 02 04-01 Дакументазнаўства (дакументацыйнае забеспячэнне кіравання) 1-26 02 04-02 Дакументазнаўства (інфармацыйнае забеспячэнне кіравання)
Authors: Антановіч, Зінаіда Васільеўна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 10-Jul-2017
Publisher: Исторический факультет, кафедра источниковедения
Abstract: Вучэбная дысцыпліна «Арганізацыйнае праектаванне» прызначана для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па напрамках). У вучэбным плане для напрамку спецыяльнасці 1-26 02 04-01 Дакументазнаўства (дакументацыйнае забеспячэнне кіравання) дысцыпліна адносіцца да цыклу спецыяльных дысцыплін (кампанент установы вышэйшай адукацыі), а для напрамку спецыяльнасці 1-26 02 04-02 Дакументазнаўства (інфармацыйнае забеспячэнне кіравання) яна ўключана ў лік дысцыплін напрамку спецыяльнасці (дзяржаўны кампанент). Мэтай вучэбнай дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне комплексных ведаў і кампетэнцый па даследаванні, праектаванні, укараненні і ўдасканаленні сістэм і падсістэм кіравання дакументамі ў арганізацыях (установах, прадпрыемствах) усіх арганізацыйна-прававых форм і ўласнасці. Задачамі курса з’яўляюцца: сфарміраваць досвед аб сучасных падыходах да дакументавання ўсіх бакоў кіраўніцкай дзейнасці; даць уяўленне аб тэарэтычных і метадычных асновах арганізацыйнага праектавання; выпрацаваць практычныя навыкі збірання, абагульнення і аналізу даных аб кіраўніцкіх сістэмах, абследавання справаводнага абслугоўвання дзейнасці арганізацый (устаноў, прадпрыемстваў) усіх форм уласнасці; навучыць распрацоўваць крытэрыі і выкарыстоўваць метады ацэнкі і ўкаранення арганізацыйнага праекта; выпрацаваць практычныя навыкі планавання, арганізацыйнага праектавання і рацыяналізацыі працы службаў дакументацыйнага забеспячэння кіравання; падрыхтаваць студэнтаў да вядзення тэарэтычных і практычных навуковых даследаванняў у сферы дакуметацыйнага забеспячэння кіравання ў арганізацыях розных арганізацыйна-прававых форм і ўласнасці. Вучэбная дысцыпліна «Арганізацыйнае праектаванне» базуецца на ведах, атрыманых у выніку засваення дысцыплін «Дакументазнаўства», «Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання» і «Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння кіравання», спрыяе падрыхтоўцы кваліфікаванага спецыяліста ў сферы дакументацыйнага забеспячэння кіравання.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/183579
Appears in Collections:Организационное проектирование
Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORG_2017.pdf674,48 kBAdobe PDFView/Open
ORG_2017-izm2019.pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open
ORG_2017-izm2019-2020.pdf3,08 MBAdobe PDFView/Open
ORG_2017-izm2021.pdf3,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.