Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/171514
Title: Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БССР (1944—1991 гг.)
Other Titles: Historiography of the BSSR Foreign Policy (1944—1991)
Authors: Гурын, Аляксандр Валер'евіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2016
Publisher: Минск : Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие"
Citation: Журнал международного права и международных отношений = Journal of International Law and International Relations. - 2016. - № 3-4.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця, навуковыя дасягненні і актуальныя праблемы гістарыяграфіі знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1944—1991 гг. Аўтарам выдзелены два перыяды даследаванняў знешнепалітычнай дзейнасці БССР: савецкі перыяд (1945—1991 гг.) і пярыяд незалежнай Беларусі (1991—2016 гг.). Акрамя сістэматызацыі навуковых прац, ужо вядомых айчыннай гістарыяграфіі, артыкул змяшчае аналіз новых прац айчынных спецыялістаў у галіне міжнародных адносін, прысвечанах знешнепалітычнай дзейнасці БССР. = The article is dedicated to the development trends, scientifi c achievements and relevant problems of the BSSR foreign policy historiography in 1944—1991. The author distinguishes two periods of research: BSSR foreign policy research during the Soviet Union period (1945—1991) and the BSSR foreign policy research in times of the independent Belarus (1991—2016). Besides the systematization of scientific papers already well-known in the domestic historiography, the article contains the analysis of new paper of domestic experts in the field of international relations devoted to the BSSR foreign policy research.
Description: Ключавыя словы: гістарыяграфія; знешнепалітычная дзейнасць; знешняя палітыка; міжнародныя адносіны; міжнародныя даследаванні; навуковая дзейнасць; навуковы цэнтр; навуковыя накірункі. = Keywords: foreign policy; historiography; international relations; international research; scientific activity; scientifi c centre; scientifi c directions. Раздел «Международные отношения»
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/171514
ISSN: 2072-0513
Appears in Collections:Журнал международного права и международных отношений. — 2016. — № 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guryn_Journal2016_3_4.pdf307,44 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.