Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/170683
Title: Аркадзь Смоліч як стваральнік беларускай геаграфічнай тэрміналогіі
Other Titles: Arkadź smolič as a creator of the Belarusian geography terminology
Authors: Запрудскі, С. М.
Zaprudski, S. M.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие : материалы Межвузовского республиканского семинара, 17–18 ноября 2016 г., Минск / БГУ, Географический фак., Каф. экономической географии Беларуси и государств Содружества, Каф. экономической географии зарубежных стран; редкол.: Е. А. Антипова (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. - С. 12-13.
Abstract: На прыкладзе кнігі "Геаграфія Беларусі" 1919 г. у дакладзе асвятляецца роля Аркадзя Смоліча як стваральніка геаграфічнай тэрміналогіі беларускай мовы. Аўтар прыходзіць да высновы, што к моманту публікацыі кнігі геаграфічная тэрміналогія беларускай мовы ў значнай ступені была сфарміравана. Перад Аркадзем Смолічам у асноўным стаяла задача абагульніць і спарадкаваць папярэдні матэрыял, а таксама зрабіць патрэбныя дапаўненні = The paper deals with the role of Arcadź Smolič as a creator of geography terminology of Belarusian and is based on The Geography of Belarus book. The author drives to the conclusion that the Belarusian geography terminology had been mostly formed by the time the book was published. Arcadź Smolič's role was to summarise and arrange the existent material, as well as to make necessary additions
Description: Научное наследие А. А. Смолича
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170683
Registration number: Деп. в БГУ 22.03.2017, №001722032017
Appears in Collections:2017. Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13.pdf280 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.