Logo BSU

2016. Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г. : да 450-годдзя выдання : [36] Главная страница коллекции Статистика

Матэрыялы круглага стала прысвечаны 450-годдзю прыняцця знакамітага помніка права Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі. У першым раздзеле зборніка змяшчаюцца артыкулы, прысвечаныя прычынам і перадумовам прыняцця Статута, яго агульнай характарыстыцы, эвалюцыі асобных нормаў і інстытутаў, прававому становішчу насельніцтва, значэнню, ролі і месцу Статута ў гістарычным развіцці права, прававой культуры грамадства і інш. Другі раздзел прысвечаны сучасным тэарэтыка-прававым праблемным пытанням развіцця дзяржавы і права.

Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г. : да 450-годдзя выдання : матэрыялы круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск / БДУ, Юрыдычны фак., Каф. тэорыі і гісторыі дзяржавы і права ; рэдкал.: Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С. А. Калінін, Л. Л. Голубева. – Мінск : БДУ, 2016. – 255 с. – Бібліягр. у канцы асобных артыкулаў.

Рэдакцыйная калегія:

Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С. А. Калінін (намеснік гал. рэд.), Л.Л. Голубева

Рэцэнзенты:

Рашэтнікаў С.В.,загадчык кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар палітычных навук, прафесар; Юрашэвіч Н.М., загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Деп. в БГУ 31.03.2016, №002831032016

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 36
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2016Институт лишения свободы в Статуте Великого Княжества Литовского 1566 годаСокальская, Елена Владимировна
2016Нормы Статута Великого Княжества Литовского 1566 года о копном судопроизводствеБедрий, Марьян Миронович
2016Статут Великого Княжества Литовского 1566 года сквозь призму концепта раннемодерного праваКовалёва, Светлана Григорьевна
2016Прычыны рэцэпцыі замежнага права пры падрыхтоўцы Статута 1566 годаСаракавік, Іван Аляксандравіч
2016Асаблівасці канстытуцыйнага права ў Статуце 1566 годаБічун, Вераніка Мечыславаўна
2016Пераемнасць у гістарычным развіцці крымінальнага права БеларусіДоўнар, Аляксандр Андрэевіч
2016Устранение от наследования по Статуту Великого Княжества Литовского 1566 годаЗаика, Юрий Александрович
2016Некоторые особенности процессуального законодательства Беларуси в XVІ векеГолубева, Арина Игоревна
2016Политико-правовые аспекты Статута Великого Княжества Литовского 1566 годаБибило, Валентина Николаевна
2016Правовой статус социальных общностей в XVІ векеШахновская, Ирина Викторовна
2016Современные подходы к определению категории правовая культураФиронов, Анатолий Николаевич
2016Информатизационные аспекты правообразованияРубис, Иван Александрович
2016Государственные обязанности Великого Князя в Статуте ВКЛ 1566 годаСкороход, Игорь Георгиевич
2016О применении принципа правового ограничения монархической власти в Статуте 1566 года и в Австрийских конституционных законах 1860 – 1861 годовПрудников, Олег Евгеньевич
2016Прававы статус сацыяльных груп насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага ў ХІV – першай палове ХVІ стагоддзяВішнеўскі, Аляксей Фёдаравіч
2016Нарматыўная рэгламентацыя адвакацкай дзейнасці ў Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1566 годаГур'ева, Алена Аляксандраўна
2016Статут ВКЛ 1566 года ў працэсе станаўлення і развіцця прадстаўнічых інстытутаў на беларускіх земляхВалеўка, Андрэй Віктаравіч
2016Историко-правовые предпосылки создания Конституционного Суда Республики Беларусь как органа специального конституционного контроляКовалевская, Юлия Ивановна; Бакун, Анна Станиславовна
2016Гістарычныя перадумовы фарміравання межаў прыватнага і публічнага права ў нацыянальнай прававой сістэмеВяршок, Ірына Леанідаўна
2016Рецепция римского права: методы исследованияСажина, Варвара Владимировна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 36