Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/154050
Title: Саматычныя фразеалагізмы беларускай і англійскай моў: структурна-семантычны і лінгвакультуралагічны аспекты : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук : 10.02.20 / Кулік Людміла Уладзіміраўна ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Authors: Кулік, Людміла Уладзіміраўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск
Abstract: Мэта даследавання заключаецца ў вызначэнні агульных і адметных рыс структуры і семантыкі беларускіх і англійскіх саматычных фразеалагізмаў, у выяўленні закадзіраваных у іх унутранай форме ўніверсальных і нацыянальна-спецыфічных сімвалаў, эталонаў і стэрэатыпаў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/154050
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций, защищенных в 2016 г. (Д 02.01.11 – филологические науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
k_Kulik.pdf396,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.