Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/135198
Title: Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV - XVIII стст. № УД-991/вуч.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне па спецыяльнасці: 1-21 03 01 Гісторыя (па напрамках) напрамак спецыяльнасці 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)
Authors: Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 29-Jul-2015
Publisher: Исторический факультет, Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков
Abstract: Вучэбная дысцыпліна “Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст.” распрацавана для падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй першай ступені навучання і прызначана для студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю па напрамку спецыяльнасці 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная) на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Курс “Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст.” належыць да цыкла дысцыплін спецыялізацый і звязаны з такімі вучэбнымі дысцыплінамі, як “Гісторыя новага часу”, “Гісторыя славянскіх краін”, “Гісторыя дзяржаўных устаноў”. Мэтай спецыяльнага курса з’яўляецца фарміраванне ў студэнтаў кампетэнцый і ведаў па гісторыі дзяржаўнага ладу і парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага з XIV па XVIII ст. Для дасягнення дадзенай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: разгледзець віды крыніц і накірункі гістарыяграфіі па даследчай праблеме; прааналізаваць генезіс протапарламентарных органаў улады на землях Беларусі і Літвы; ахарактарызаваць месца прадстаўнічых органаў у структуры ўладных інстытутаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай на працягу ўсяго вывучаемага перыяду; вывучыць структуру органаў саслоўнага прадстаўніцтва ВКЛ на ўсіх узроўнях; разгледзець функцыянаванне сойма, яго склад і кампетэнцыю; вызначыць месца і ролю Вялікага Княства ў працэсах развіцця і дзейнасці вальнага сойма Рэчы Паспалітай; прааналізаваць персанальны склад прадстаўніцтва ВКЛ на соймах супольнай дзяржавы; правесці параўнанне парламенцкіх сістэм Вялікага Княства Літоўскага, пазней Рэчы Паспалітай, і іншых краін Еўропы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/135198
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evolution-3dn-2015.pdf422,02 kBAdobe PDFView/Open
УД-991вуч_2018.pdf477 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.