Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/125531
Title: Эканамічная метафара ў сучасным беларускамоўным інтэрнэт-дыскурсе
Authors: Шыманская, Вольга Юр'еўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2015
Publisher: БГУ
Citation: Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков: сборник научных трудов. Выпуск 3. – Минск: БГУ, 2015. – С. 108-114.
Abstract: Аналізуюцца метафарычныя мадэлі, якія ўжываюцца для намінацыі і характарызацыі эканамічных працэсаў і з’яў у сучасным беларускамоўным публіцыстычным інтэрнэт-дыскурсе. Апісаны віды метафарычнага пераносу з рэферэнцыяй да семантычных сфер «Прадмет/механізм», «Прырода/жывая істота», «Прастора» і «Навука». Ажыццяўляецца супастаўленне разглядаемых мадэлей з адпаведнымі мадэлямі ў англамоўных тэкстах па эканоміцы. Маніфестуецца імкненне эканамічнай метафары да меншай вобразнасці праз выкарыстанне адцягненых паняццяў з мэтай рэалізацыі лінгвапрагматычных установак аўтараў на дакладнасць і аб’ектыўнасць інфармацыі. = Metaphoric models used to name or characterize economic phenomena are analysed on the base of contemporary Belarusian media Internet discourse. Some metaphorical projections with reference to spheres «Object/Mechanism», «Nature/Living creature», «Space», and «Science» are described. Contrastive analysis of Western and Belarusian economic metaphorical models is provided. The economic metaphor is claimed to avoid figurativeness in favour of abstract notions to reveal authors’ lingua-pragmatic attitude and present information as precise and objective.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/125531
ISBN: 2308-9245
Appears in Collections:Выпуск 3. — 2015. — 120 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shimanskaya_Aktualn vopr 3.pdf104,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.