Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/125459
Title: Катэгарызацыя параметрычных характарыстык аб’ектаў у беларускай і англійскай фразеалагічнай карціне свету: параўнальна-супастаўляльны аспект
Authors: Арцёмава, Вольга Аляксандраўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2014
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков: сборник научных трудов. Выпуск 2. – Минск: БГУ, 2014. – С.14-21.
Abstract: У артыкуле дадзены параўнальна-супастаўляльны аналіз беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў з метрычнай семантыкай. Агульнай рысай фразеалагічнай рэпрэзентацыі метрычных уласцівасцей у даследаваных фразеасістэмах выступае адлюстраванне неэталонных якасцей аб’ектаў і гендэрных стэрэатыпаў. Нацыянальна-спецыфічныя асаблівасці рэпрэзентацыі параметрычных характарыстык выяўляюцца ў несупадзенні: аб’ектаў для вымярэння, стрыжневых кампанентаў фразеалагізмаў, звязаных з нацыянальна-культурнымі рэаліямі, і метрычных прататыпаў, што абумоўлена культурна-гістарычнымі і геаграфічнымі ўмовамі пражывання беларусаў і англічан. = The article is devoted to the comparative analysis of the Belarusian and English idioms with metric semantics. A common characteristic of phraseological representation of the metric properties are non-standard characteristics of objects and gender stereotypes. National specific features are divergences in objects for measurement, core components associated with ethno-cultural realities and metric prototypes. All these convergences are determined by historical and geographical conditions of the Belarusians and the British.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/125459
ISSN: 2308-9245
Appears in Collections:Выпуск 2. — 2014. — 116 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artemova_Aktyalnye_voprosy_2_2014.pdf755,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.