Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/122958
Title: Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны (нумізматыка). № УД-10047/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках) 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 1-26 02 04 Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне (па напрамках)
Authors: Колабава, Ірына Навумаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 27-Nov-2015
Abstract: Мэтай выкладання курса “Нумiзматыка” з’яўляецца ўзбагачэнне інтэлектуальнага патэнцыялу студэнтаў шляхам засваення імі здабыткаў і тэарэтычных дасягненняў айчыннай і замежнай навукі ў сферы нумiзматыкі, усведамленне студэнтамі унікальнасці і багацця матэрыяльнай культуры Беларусі як сведчання яе самабытнай гісторыі. Мэтавая скiраванасць курса акрэслiвае шэраг задач, вырашэнне якiх забяспечвае засваенне неабходных ведаў, уменняў i навыкаў. Задачамі выкладання – курса “Нумiзматыка” з’яўляецца засваенне студэнтамі навуковых паняццяў і тэрмінаў па названай дысцыпліне; асноўных звестах па гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/122958
Appears in Collections:Нумизматика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_ Нумізматыка.doc184,5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.