Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/114299
Title: Да выхаду ў свет 10-томнага выдання ''Знешняя палітыка Беларусі: зборнік дакументаў і матэрыялаў''
Other Titles: Towards the publication of the 10-volume edition ''The Foreign Policy of Belarus: a Collection of Documents and Materials''
Authors: Снапкоўскі, Уладзімір Еўдакімавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Комплексные проблемы общественных наук
Issue Date: 2015
Publisher: МОО "Развитие"
Citation: Журнал международного права и международных отношений. — 2015. — № 1
Abstract: У артыкуле распавядаецца аб завершаным у 2014 г. праекце па апублікаванню 10-томнага гісторыка-дакументальнага выдання «Знешняя палітыка Беларусі: зборнік дакументаў і матэрыялаў», першы том якога выйшаў у 1997 г. і ўключыў у сябе дакументы 1917—1922 гг. Апошні, 10-ты, том ахоплівае падзеі 2006—2010 гг. Гэта выданне падрыхтавана супрацоўнікамі кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы пры ўдзеле спецыялістаў іншых устаноў рэспублікі. Аўтар, які з’яўляецца адным са складальнікаў і членаў рэдкалегіі апошніх тамоў выдання, ацэньвае публікацыю як важную падзею ў гістарычнай навуцы Рэспублікі Беларусь у цэлым і гісторыка-дыпламатычных даследаваннях беларускіх вучоных у прыватнасці. У артыкуле маюцца бібліяграфічныя дадзеныя аб усіх 10 тамах выдання. = The article is devoted to the project completed in 2014 which involved publication of the 10-volume historical documentary edition «Foreign Policy of Belarus: a Collection of Documents and Materials», the fi rst volume of which was issued in 1997 and included documents dated 1917—1922; the 10th volume covers the events between 2006 and 2010. This publication was prepared by the staff of the Department of International Relations of the Faculty of International Relations of Belarusian State University, the Belarusian Scientifi c Research Institute of Records Management and Information Science with the support of specialists from other national institutions. The author who is one of the co-compilers and members of the editorial board of the several last volumes assesses the publication as an important event in historical science of the Republic of Belarus in general and historical and diplomatic research of Belarusian scientists in particular. The article contains the bibliographic data about all 10 volumes of the edition.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/114299
ISSN: 2072-0521
Appears in Collections:Журнал международного права и международных отношений. — 2015. — № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
snapkovski_Journal2015_1.pdf306,87 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.