Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/106154
Title: Структура сімвалічнага поля ўзрастання філасофскіх ведаў
Other Titles: The Structure of the Symbolic Field of the Increment of the Philosophical Knowledge / V. B. Yevarouski
Authors: Евароўскі, В. Б.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Философия
Issue Date: 2014
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Философия и социальные науки. - 2014. - № 3. - С. 4-7
Abstract: With the prospect of Pierre Bourdieu’s theory of symbolic fields it is modeled the increment philosophical knowledge within national philosophical community. It is discussed that the philosophical approach to the problems of human being and society inevitably enters into competition with the requests form the symbolic field of other social sciences and humanities. Three major paradigms are considered. There are — calculative, speculative and representational. The process of interaction of the local, regional and global fields is discovered. It is concluded that, regardless of the location and condition the verification of the received philosophical knowledge include, in addition to the purely epistemological arguments, the political and ideological component based on the legitimization of this symbolic capital. = З пункту гледжання тэорыі сімвалічных палёў П'ера Бурдзьё мадэлюецца прырашчэнне філасофскіх ведаў у рамках нацыянальнай філасофскай супольнасці. Абмяркоўваецца, што філасофскі падыход да праблем чалавека і грамадства непазбежна ўступае ў канкурэнцыю з запытамі, якія ўтвараюць сімвалічныя палі іншых грамадскіх і гуманітарных навук. Разглядаюцца тры асноўныя парадыгмы — калькулятыўная, спекулятыўная і рэпрэзентатыўная. Выяўляецца працэс узаемадзеяння лакальных і глабальных палёў. Зроблена выснова, што, незалежна ад месца і стану, верыфікацыя атрыманых філасофскіх ведаў уключае ў сябе, у дадатак да чыста эпістэмалагічных аргументаў, палітычныя і ідэалагічныя складнікі, заснаваныя на працэдуры легітымізацыі сімвалічнага капіталу.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/106154
ISSN: 2218-1385
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2014, №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-7.pdf210,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.