Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/102488
Title: Практыкум па беларускай арфаграфіі, арфаэпіі і пунктуацыі : вучэбна-метадычны комплекс для студ. спецыяльнасцей 1-21 05 01 ― Беларуская філалогія (па напрамках), 1-21 05 04 ― Славянская філалогія дзѐннай формы навучання/ БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы ; аўтар-складальнік С. М. Балотнікава. – Мінск : БДУ, 2014. – 82 с. – Бібліягр.: с. 78–82.
Authors: Балотнікава, Святлана Мікалаеўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 23-Sep-2014
Abstract: Асноўнымі задачамі курса з’яўляюцца: сістэматызацыя арфаграфічных, ррфаэпічных і пунктуацыйных правілаў; выпрацоўка трывальных уменняў асэнсаванага іх ужывання; удасканаленне навыкаў аналізу моўных з’яў; павышэнне культуры маўлення.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/102488
Registration number: Деп. в БГУ 07.04.2014, №003007042014
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы. 2014PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.