Logo BSU

2013. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Ч. 2 : [94] Collection home page

У зборнік увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам сучаснай літаратуразнаўчай і лінгвістычнай навукі, літаратурнай і моўнай адукацыі: літаратурная спадчына Кірыла Тураўскага і тэндэнцыі развіцця старажытнай і новай беларускай літаратуры; творчасць Тараса Шаўчэнкі і дыялог славянскіх літаратур; нацыянальная карціна свету ў літаратурнай класіцы, міфалогіі і фальклоры; праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі літаратурнага тэксту, традыцыі і наватарства ў сучасным літаратурным працэсе; мастацкі тэкст у лінгвістычным і метадалагічным дыскурсе. Адрасуецца навукоўцам, студэнтам і выкладчыкам УВА, а таксама ўсім, хто цікавіцца развіццём славянскіх літаратур.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск : РІВШ, 2013. – 408 с. Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук, прафесар І. В.Саверчанка; кандыдат філалагічных навук, дацэнт П. В.Васючэнка ISBN 978-985-500-707-5

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Изучение русской литературы и предметный учебник в современном информационно-образовательном пространствеАнтипова, А.
2013Белорусская историческая проза ХХ–ХХІ веков (на занятиях по белорусоведению для иностранных стажеров)Дорогокупец, О.
2013Аб зменах у беларускай тэрміналогііЛюбецкая, К.
2013Невербальныя сродкі ў мастацкім дыялогу: тэмбр і тэмп маўлення ў складзе аўтарскай рэмаркіКныш, Л.
2013Назоўнікавыя і прыметнікавыя фразеалагізмы з негатыўнай характарыстыкай чалавека ў беларускай і польскай мовах: анімалістычны кодНіжнік, Г.; Якуба, С.
2013Дзеяслоў у мове паэтычных твораў ЦёткіБадзевіч, З.
2013Машинопись и компьютерный набор как способы авторской фиксации текста: какие текстологические проблемы они могут порождать? (из опыта посмертных изданий стихов Вс. Н. Некрасова)Зыкова, Г.
2013Архетып святла ў лірыцы Яўгеніі ЯнішчыцМятліцкая, Г.
2013Кузьма Чорны і Іван Пташнікаў: канцэпцыя часуКарпава, Л.
2013Интерпретация «чужого сюжета» в пьесах А. Курейчика и Н. РудковскогоГончарова-Грабовская, С.
2013Мастацкія асаблівасці жанру дэтэктыва ў творах Людмілы РублеўскайБіруля, К.
2013Сучасны беларускамоўны тэкст як аснова літаратурна-мастацкага твораМасарэнка, Ю.
2013Особливості «Чужого слова» в поезії О. ІрванцяПогорелова, О.
2013Сакралізацыя выявы як асаблівасць экфрасіса ў аповесці Віктара Карамазава «Брама»Марозава, С.
2013Спецыфіка вобразнай сістэмы драматургічных твораў Пятра Васючэнкі для дзяцей (на матэрыяле зборніка «Маленькі збраяносец»)Караткевіч, В.
2013Сучасная літаратура для дзяцей і юнацтва як сродак сацыялізацыі (на прыкладзе твораў Валерыя Гапеева)Алейнік, Л.
2013Образ любові в сучасній українській філософській ліриці: специфіка модифікаційБабенко, М.
2013Вампирическая парадигма в современной культуре: обусловленность популярности произведений вампирской тематики спецификой человеческой психикиЛогуновская, Е.
2013Дыялагічная сувязь жанравых традыцый і наватарства ў сучаснай беларускай навеле (на прыкладзе творчасці У. Сцяпана)Воінава-Страха, М.
2013Мастацкія пошукі В. Някрасава і В. Быкава ў святле творчасці Э. М. РэмаркаЛявонава, Е.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94