Logo BSU

Белорусская филология (по направлениям). 2014 : [71] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
29-Aug-2014СІМВАЛІЧНАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ У “ЖЫЦІІ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ” І “ЖЫЦІІ КЛІМЕНТА ОХРЫДСКАГА” : анатацыя да дыпломнай работы / Бажэна Юр’еўна Ганушкіна; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік Т.П. КазаковаГанушкіна, Бажэна Юр'еўна
29-Aug-2014ЖЫЦЦЁВЫЯ ПУЦЯВІНЫ І ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА ГЕНАДЗЯ КАХАНОЎСКАГА: анатацыя да дыпломнай работы / Аксана Іванаўна Гаеўская; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік І.М. ЗапрудскіГаеўская, Аксана Іванаўна
29-Aug-2014РАМАНТЫЧНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў ПАЭМЕ “ДЗЯДЫ” АДАМА МІЦКЕВІЧА: анатацыя да дыпломнай работы / Вікторыя Пятроўна Варанцова; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік І.Э. БагдановічВаранцова, Вікторыя Пятроўна
29-Aug-2014НАРОДНЫ АБРАД І ГІСТАРЫЧНЫЯ РЭАЛІІ Ў ПАЭМЕ АДАМА МІЦКЕВІЧА “ДЗЯДЫ” : анатацыя да дыпломнай работы / Марына Пятроўна Варабей; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік І.Э. БагдановічВарабей, Марына Пятроўна
29-Aug-2014ПОСТАЦІ ЗАСНАВАЛЬНІКАЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ: анатацыя да дыпломнай работы / Раман Мікалаевіч Беразоўскі; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік У. Г. КароткіБеразоўскі, Раман Мікалаевіч
29-Aug-2014ГУМАНІСТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЫ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ: анатацыя да дыпломнай работы / Хрысціна Сяргееўна Асран; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік Т.П. КазаковаАсран, Хрысціна Сяргееўна
29-Aug-2014ТРАДЫЦЫІ ГАТЫЧНАГА РАМАНА Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ XIX СТАГОДДЗЯ: анатацыя да дыпломнай работы / Наталля Аляксандраўна Архіпенка; філалагічны факультэт, кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кіраўнік І.А. БурдзялёваАрхіпенка, Наталля Аляксандраўна
1-Aug-2014Сюжэты і марфалогія беларускіх чарадзейна-фантастычных казак: аннотация к дипломной работе / Хабибуллина Елена Евгеньевна; филологический факультет, кафедра теории литературы; науч. рук. Кивель Изольда ВладимировнаХабибуллина, Елена Евгеньевна
1-Aug-2014Міфапаэтыка Яна Баршчэўскага: генезіс і мастацкія тэндэнцыі: аннотация к дипломной работе / Марковская Ирина Юрьевна; филологический факультет, кафедра теории литературыМарковская, Ирина Юрьевна
1-Aug-2014Гумарыстычныя песні беларускага народа: вытокі, паэтыка: аннотация к дипломной работе / Акулич Анастасия Владимировна; филологический факультет, кафедра теории литературыАкулич, Анастасия Владимировна
1-Aug-2014Царэўна ў беларускіх чарадзейна-фантастычных казках: вобраз і функцыя: аннотация к дипломной работе / Бельская Наталья Викторовна; филологический факультет, кафедра теории литературы; науч. рук. Ковалева Римма МодестовнаБельская, Наталья Викторовна
1-Aug-2014аннотация к дипломной работе / Алейченко Юлия Александровна; филологиРытміка і метрыка Янкі Купалы (паводле зб. “Жалейка”, “Гусляр”, “Шляхам жыцця”): аннотация к дипломной работе / Алейченко Юлия Александровна; филологический факультет, кафедра теории литературы; науч. рук. Рагойша Вячеслав ПетровичАлейченко, Юлия Александровна
30-Jul-2014Паэтыка пачатку ў беларускіх пазаабрадавых песнях пра каханне:аннотация к дипломной работе / Небовсенко Анна Викторовна; филологический факультет; кафедра теории литературы, научн. рук. Ковалева Р. М.Небовсенко, Анна Викторовна
2014Агульнае і Індывідуальнае як рэгулятыўныя фактары ў паэзіі літаратурнага аб'яднання "Маладняк" : анатацыя да дыпломнай работы / Марыя Ігараўна Паўлоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. А.Л. Верабей.Паўлоўская, Марыя Ігараўна
2014Літаратурная перыёдыка 20-х як люстра галоўных заканамернасцей развіцця літаратуры (на матэрыяле "Узвышша", "Красной нови", "Ваплітэ") : анатацыя да дыпломнай работы / Іван Вітальевіч Ясюк; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры, навук. кір. П.І. Навуменка.Ясюк, Іван Вітальевіч
2014Міхась Стральцоў - крытык : анатацыя да дыпломнай работы / Вікторыя Віктараўна Вайцяшонак; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. Л.В. Алейнік.Вайцяшонак, Вікторыя Віктараўна
2014Мастацкае адлюстраванне чарнобыльскай трагедыі ў прозе І. Шамякіна : анатацыя да дыпломнай работы / Аліна Яўгеньеўна Сакалоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. А.І. Бельскі.Сакалоўская, Аліна Яўгеньеўна
2014Жанр санета ў творчасці А. Міцкевіча, Я. Купалы, М. Багдановіча, У. Жылкі: ад рамантызму да неакласіцызму / анатацыя да дыпломнай работы / Таццяна Вадзімаўна Волчэк; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. Л.Д. Сінькова.Волчэк, Таццяна Вадзімаўна
7-Jul-2014Фразеалагізмы ў творчасці Міхася Лынькова : анатацыя да дыпломнай працы / Таццяна Іосіфаўна Місько; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; навук. кіраўнік Г.І.КулешМісько, Таццяна Іосіфаўна
4-Jul-2014Рэклама па-беларуску: лінгвістычны аспект : анатацыя да дыпломнай працы / Алеся Сяргееўна Пугач; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; навук. кіраўнік М.І.СвістуноваПугач, Алеся Сяргееўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71