Logo BSU

Browsing "Белорусская филология (по направлениям) 1-21 05 01" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 254  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Узбагачэнне слоўнiкавага запасу вучняў на ўроках беларускай мовы ў 5 класе пры вывучэннi тэм «Лексiка» i «Фразеалогiя»: анатацыя да дыпломнай працы / Наталля Пятроўна Дабравольская; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І. М. СаніковічДабравольская, Наталля Пятроўна
2014Міхась Стральцоў - крытык : анатацыя да дыпломнай работы / Вікторыя Віктараўна Вайцяшонак; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. Л.В. Алейнік.Вайцяшонак, Вікторыя Віктараўна
2014Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення на ўроках беларускай літаратуры ў 9-м класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі: анатацыя да дыпломнай працы / Надзея Анатольеўна Кандрукевіч ; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік В. Ю. ДылевскаяКандрукевіч, Надзея Анатольеўна
2014Вывучэнне творчасці Я. Купалы ў 9-м класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі: анатацыя да дыпломнай працы / В.I. Чэркас ; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік В.Ю. ДылеўскаяЧэркас, В. І.
2014Развіццё маўлення школьнікаў на ўроках беларускай мовы пры вывучэнні тэмы “Дзеяслоў” у VI класе: анатацыя да дыпломнай працы / Ганна Леанідаўна Сiнiшына ; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І.М. СанiковiчСiнiшына, Ганна Леанідаўна
2014Выкарыстанне тэставых заданняў на ўроках беларускай мовы ў 5 класе: анатацыя да дыпломнай працы / Вольга Віктараўна Леановіч ; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І.М. СанiковiчЛеановіч, Вольга Віктараўна
2014Выкарыстанне метаду актыўнай ацэнкі на ўроках беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі: анатацыя да дыпломнай працы / Д. М. Драздоўская (Карач); Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І. М. СаматыяДраздоўская (Карач), Д. М.
2014Агульнае і Індывідуальнае як рэгулятыўныя фактары ў паэзіі літаратурнага аб'яднання "Маладняк" : анатацыя да дыпломнай работы / Марыя Ігараўна Паўлоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. А.Л. Верабей.Паўлоўская, Марыя Ігараўна
2014Літаратурная перыёдыка 20-х як люстра галоўных заканамернасцей развіцця літаратуры (на матэрыяле "Узвышша", "Красной нови", "Ваплітэ") : анатацыя да дыпломнай работы / Іван Вітальевіч Ясюк; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры, навук. кір. П.І. Навуменка.Ясюк, Іван Вітальевіч
2014Пераклад у сістэме навучання беларускай мове ў сярэдніх класах : анатацыя да дыпломнай працы / Анастасія Станіславаўна Гансецкая; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І.М. СаматыяГансецкая, Анастасія Станіславаўна
2014Развіцце маўленчых уменняў вучняў на матэрыяле партрэтных апісанняў: анатацыя да дыпломнай працы / Марына Анатольеўна Лявончык; Філалагічны факультэт, Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; навук. кіраўнік І.У. ТаяноўскаяЛявончык, Марына Анатольеўна
2014Жанр санета ў творчасці А. Міцкевіча, Я. Купалы, М. Багдановіча, У. Жылкі: ад рамантызму да неакласіцызму / анатацыя да дыпломнай работы / Таццяна Вадзімаўна Волчэк; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. Л.Д. Сінькова.Волчэк, Таццяна Вадзімаўна
2014Мастацкае адлюстраванне чарнобыльскай трагедыі ў прозе І. Шамякіна : анатацыя да дыпломнай работы / Аліна Яўгеньеўна Сакалоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. А.І. Бельскі.Сакалоўская, Аліна Яўгеньеўна
2014Мастацкая канцэпцыя кнігі "Вянок" Максіма Багдановіча : анатацыя да дыпломнай работы / Юлія Аляксандраўна Галаўко; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. Г.М. МятліцкаяГалаўко, Юлія Аляксандраўна
2014Маральна-этычная праблематыка ў аповесцях У. Караткевіча "Сівая легенда" і "Дзікае паляванне караля Стаха" : анатацыя да дыпломнай работы / Настасся Іванаўна Дзеравянка; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры, навук. кір. Г.М. МятліцкаяДзеравянка, Настасся Іванаўна
2014Рамантычны пафас і паэтыка паэзіі Цёткі (Алаізы Пашкевіч) : анатацыя да дыпломнай работы / Вольга Юр'еўна Зайко; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры, навук. кір. Г.М. МятліцкаяЗайко, Вольга Юр'еўна
20-Jun-2014Сельскагаспадарчая лексіка ў гаворцы вёскі Стараселле Лепельскага раёна Віцебскай вобласці : анатацыя да дыпломнай працы / Вераніка Васільеўна Лобкіс; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; навук. кіраўнік М.І.СвістуноваЛобкіс, Вераніка Васільеўна
20-Jun-2014Вобразна-выяўленчыя сродкі ў паэтычных творах Максіма Танка: анатацыя да дыпломнай працы / Алена Міхайлаўна Ачапоўская; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; навук. кіраўнік Г.І.КулешАчапоўская, Алена Міхайлаўна
20-Jun-2014Моўна-выяўленчыя сродкі ў творы В.Дуніна-Марцінкевіча "Пінская шляхта" : анатацыя да дыпломнай працы / Ганна Іванаўна Жуковіч; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай мовы; навук. кіраўнік Г.І.КулешЖуковіч, Ганна Іванаўна
25-Jun-2014Стварэнне тэматычных тэставых мностваў для фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага маўлення : анатацыя да дыпломнай працы / Алена Віктараўна Гюнтар; Філалагічны факультэт, Кафедра прыкладной лінгвістыкі; навук. кір. Ю.С. Гецэвіч.Гюнтар, Алена Віктараўна