Logo BSU

Browsing "Магистерские диссертации по специальности 1-21 80 10 - "Литературоведение"" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016А. П. Чехов и Лу Синь: структурно-типологический аспект : Аннотация к магистерской диссертации / Лань Тяньи; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. Крылова С.И.Лань Тяньи
2017Архітэктоніка пахавальных казанняў, прысвечаных беларускім князям Свяшчэннай Рымскай Імперыі: анатацыя да магістарскай дысертацыі / Вольга Чаславаўна Качалка; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. канд. філ. навук, дацэнт Кароткі У.Г.Качалка, Вольга Чаславаўна
2019Асоба Фрацыска Скарыны ў беларускай літаратуры ХХ - пачатку ХХІ стст.: анатацыя да магістарскай дысертацыі / Бабровіч Вікторыя Дзмітрыеўна; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. кандыдат філалагічных навук, дацэнт І.М.ЗапрудскіБабровіч, Вікторыя Дзмітрыеўна
2016Барочная эпістэмалогія паэзіі Сімяона Полацкага : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЗАКРЭЎСКАЯ Данута Мікалаеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Кароткі У. Г.Закрэўская, Данута Мікалаеўна
2016Вобразна-сімвалічная сістэма “Жыція Еўфрасінні Полацкай” і “Жыція Клімента Охрыдскага”: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ГАНУШКІНА Бажэна Юр’еўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Казакова Таццяна ПятроўнаГанушкіна, Бажэна Юр’еўна
2018Вобразна-сімвалічны патэнцыял помнікаў гераічнага эпасу і гістарычнай прозы ў беларускай літаратуры эпохі Рэнесансу: анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЛІПНІЦКАЯ Марыя Дзмітрыеўна; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. доктар філалагічных навук, прафесар Ж.В. Некрашэвіч-КароткаяЛіпніцкая, Марыя Дзмітрыеўна
2017Вобразы ніжэйшай міфалогіі ў беларускім і чэшскім фальклоры: анатацыя да магістарскай дысертацыі / Ганна Вітальеўна Лахоўская; Філалагічны факультэт; Кафедра тэорыі літаратуры; навук. кір. доктар філ. навук, прафесар І.В. КазаковаЛахоўская, Ганна Вітальеўна
10-Nov-2014Грани актуализации деструктивного образа в фольклоре, литературе и искусстве (вампир)/ Е. Ю. Логуновская; БГУ, Филологический факультет, Кафедра теории литературы; науч. рук. Приемко О. В.Логуновская, Е. Ю.
2018Грани антропоморфизма в фольклоре и литературе: аннотация к магистерской диссертации / Анна Сергеевна АЛЬШЕВСКАЯ; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; науч. рук. доктор филологических наук, профессор Т.И. ШамякинаАльшевская, Анна Сергеевна
2019ГІСТАРЫЧНАЯ ПРОЗА ЛЕАНІДА ДАЙНЕКІ: ПРАБЛЕМАТЫКА, ЖАНРАВА-СТЫЛЁВАЯ СПЕЦЫФІКА: анатацыя да магістарскай дысертацыі / Таццяна Анатольеўна Лаўрык; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. І.Э. БагдановічЛаўрык, Таццяна Анатольеўна
2018Драматургия Н. Коляды (специфика жанра): аннотация к магистерской диссертации / Семашко Константин Сергеевич; Филологический факультет; Кафедра русской литературы; науч. рук. доктор филологических наук, профессор С.Я. Гончарова-ГрабовскаяСемашко, Константин Сергеевич
8-Oct-2015ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК МЕТАСЮЖЕТ ПОЭЗИИ С. БИРЮКОВА: аннотация к магистерской диссертации / ЛАМЕКО Любовь Геннадьевна, Филологический факультет, Кафедра русской литературы; научный руководитель Верина Ульяна ЮрьевнаЛамеко, Любовь Геннадьевна
2016Китайский цикл стихотворений Максима Танка в переводе на китайский язык : Аннотация к магистерской диссертации / Чжан Линь; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. профессор Рагойша В.П.Чжан, Линь
2016Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага: спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Уладзіміраўна ДАВЫДАВА; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. доктар Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.Давыдава, Анастасія Уладзіміраўна
2016МАСТАЦКАЯ СПЕЦЫФІКА ЗАСВАЕННЯ МІФАЛОГІІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІРЫЦЫ КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Настасся Валер’еўна СМІРНОВА; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. прафесар Сінькова Л.Д.Смірнова, Настасся Валер’еўна
2017«Миф о В. В. Набокове в критике и литературоведении XX века»: аннотация к магистерской диссертации / Александра Андреевна Дудко; Филологический факультет; Кафедра русской литературы; науч. рук. доктор фил. наук, профессор Н.Л. БлищДудко, Александра Андреевна
10-Nov-2014Наратыўныя стратэгіі ў прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : анатацыя да магістэрскай дысертацыі / І. Ч. Часнок ; БДУ; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; нав. кір. Сінькова Л.Д.Часнок, Ірына Чаславаўна
2019Научная фантастика Хао Цзинфан: общее и особенное: аннотация к магистерской диссертации / Мария Алексеевна Костюкевич; Филологический факультет; Кафедра китайской филологии; науч. рук. Н.Н. ХмельницкийКостюкевич, Мария Алексеевна
2019ОБРАЗ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: аннотация к магистерской диссертации / Милана Сергеевна Будько; Филологический факультет; Кафедра русской литературы; науч. рук. И.С. СкоропановаБудько, Милана Сергеевна
2017Особенности перевода поэзии Ли Бо на русский язык: аннотация к магистерской диссертации / Ли Лунь; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; науч. рук. канд. фил. наук, доцент Кенько М.П.Ли Лунь