Logo BSU

2005. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 2 : [44] Главная страница коллекции Статистика

У другі выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, якія сталі вынікам працы над навуковым праектам — пераможцам конкурсу грантаў для студэнтаў , магістрантаў і аспірантаў БДУ (2004 г.), і матэрыялы V Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 30 лістапада 2004 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць шляхі аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з'яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. ар. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка — Мн.: Бестпрынт, 2005. — 269 с. ISBN 985-6767-28-8. Рэцэнзенты доктар філалагічных навук А.У. Мароозаў; доктар філалагічных навук М.В. Хаўстовіч.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 44
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2005СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ ВЫВУЧЭННЯ ПЕСЕННАГА ФАЛЬКЛОРУ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў СТАРШЫХ КЛАСАХРашэтнікава, Ніна
2005ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛЕГЕНДЫ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В РОМАНЕ ДЖЕНЕТ УИНТЕРСОН "УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ"Поваляева, Наталья
2005НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ НЕАМІФАЛАГІЗМУ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 90-Х гадоў ХХ ст.Шылец, Ала
2005ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА О СИЗИФЕ В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И ТЕАТРЕ АБСУРДАКанторович, Оксана
2005РЫЗОМА І ДРЭВА ЯК МАДЭЛІ ДЗВЮХ ЭСТЭТЫЧНЫХ СТРАТЭГІЙВерына, Ульяна
2005АРХАІЧНЫЯ МІФЫ І НАЙНОЎШАЯ ЛІТАРАТУРА: ПРАСТОРА "РЫТУАЛЬНАГА МЫСЛЕННЯ"Шаўлякова-Барзенка, Ірына
2005"БЕЛАРУСКІЯ СКАРБЫ АГУЛЬНАЛЮДСКАГА ЗНАЧЭННЯ"Рудніцкая, Яніна
2005ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ НАРОДНЫХ СПЕВАКОЎ І ФАЛЬКЛОРНАЯ ТРАДЫЦЫЯДырда, Аліса
2005ПРЫЧЫНЫ ЗНІКНЕННЯ І ЎМОВЫ АДРАДЖЭННЯ ЛАКАЛЬНЫХ СВЯТОЧНА-АБРАДАВЫХ ТРАДЫЦЫЙ НА ПАЛЕССІКавалёва, Рыма; Некрашэвіч, Тамара
2005СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ФОЛЬКЛОРА ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДАМорозова, Татьяна
2005НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЭКВИВАЛЕНТНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДАСамохвал, Вячеслав
2005БЕЛАРУСКАЯ АНАМАСТЫКА І ПРАВАСЛАЎНАЯ ІМЁНАСЛОЎНАЯ ТРАДЫЦЫЯЧаеўская, Марына
2005АПОКРЫФЫ І ДУХОЎНЫ ВЕРШ "СОН БАГАРОДЗІЦЫ"Гальго, Наталля
2005ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ: "ЭРОС И ПРИАП" К.Э.ГАДДЫСмирнова, Вера
2005ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАК ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПЬЕСЕ М.БУЛГАКОВА "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ"Дюкова, Эла
2005КАРНАВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ С.И.СИНКЕВИЧАХмельницкий, Николай
2005КРАІНАЗНАЎЧЫ КАМПАНЕНТ МАСТАЦКАГА ТВОРА ЯК ПРАБЛЕМА ПЕРАКЛАДУ: ГІСТАРЫЧНЫ РАМАН У ВЕРШАХ ЛІНЫ КАСТЭНКА "МАРУСЯ ЧУРАЙ" У БЕЛАРУСКАМОЎНЫМ УЗНАЎЛЕННІ НІНЫ МАЦЯШКабржыцкая, Таццяна
2005АДЛЮСТРАВАННЕ НАРОДНЫХ УЯЎЛЕННЯЎ У ТРЫЛОГІІ Я.КОЛАСА "НА РОСТАНЯХ"Шамякіна, Алеся
2005НАЦЫЯНАЛЬНАЕ СВЕТАБАЧАННЕ І ЯГО ФІЛАСОФСКАЕ НАПАЎНЕННЕ Ў ТВОРАХ БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАЎ-АДРАДЖАНІСТАЎРагойша, Усевалад
2005АПОВЕСЦЬ ВАСІЛЯ БЫКАВА "СОТНІКАЎ" Ў СВЯТЛЕ СТАРАЗАПАВЕДНАЙ ПРЫТЧЫ ПРА АВЕЛЯ І КАІНАЛявонава, Ева
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 44
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed