Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/91502
Title: Гутарковае беларускае маўленне ў супастаўленні з формамі штодзённага камунікавання ў заходне- і ўсходнеславянскіх літаратурных мовах
Authors: Рамза, Т. Р.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2013
Citation: Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XV Міжнар. з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жн. 2013): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А.А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – С. 147–162.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/91502
Appears in Collections:Статьи филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рэзюмэ.pdf172,06 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.