Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/90341
Title: Тэрміналогія архівазнаўства, дакументазнаўства і сумежных дысцыплін. № ВД-461/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства
Authors: Іванова, Вольга Сяргееўна
Иванова, Ольга Сергеевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2-Jul-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Тэрміналагічныя пытанні ў архівазнаўстве, дакументазнаўстве і сумежных дысцыплінах (археаграфіі, крыніцазнаўстве інфарматыцы, бібліятэказнаўстве, музеязнаўстве, прававых дысцыплінах), з’яўляюцца сёння аднымі з найбольш актуальных, вымагаючы вывучэння працэса стварэння пэўных тэрмінасістэм, іх развіцця, сучаснай структуры, і, асабліва, іх ўзаемадзеяння. Курс распрацаваны з улікам дасягненняў тэрміназнаўства, логікі, і прадметных дысцыплін (архівазнаўства і інш.) Спецкурс “Тэрміналогія архівазнаўства, дакументазнаўства і сумежных дысцыплін” для студэнтаў старэйшых курсаў спецыяльнасці “Гісторыка-архівазнаўства”, з’яўляецца дадатковым да асноўных курсаў “Архівазнаўства”, “Дакументазнаўства”, а таксама павінен вывучацца пасля курсаў лінгвістычных і прававых дысцыплін абагульняючы і канкрэтызуючы атрыманыя веды ў накірунку стварэння цэласнай сістэмы ведаў. Спецкурс скіраваны на фарміраванне тэарытычных ведаў аб заканамернасцях узнікнення і існавання архівазнаўчых, дакументазнаўчых тэрмінаў, гісторыі распрацоўкі архіўнай і дакументазнаўчай тэрміналогіі ў розных краінах свету, практычных навыкаў аналізу і перакладу канкрэтных тэрмінаў і іх ужывання ў практычнай дзейнасці і навуковых даследаваннях.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/90341
Appears in Collections:Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TA_2013.pdf204,17 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.