Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56177
Заглавие документа: Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці № УД-S-139/р.
Другое заглавие: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)
Авторы: Жаўняровіч, Пятро Пятровіч
Тема: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Дата публикации: 18-сен-2013
Аннотация: Вучэбная праграма распрацавана для ВНУ Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта па спецыяльнасці 1-23 10 10 “Літаратурная работа (па напрамках)”. Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны. Дысцыпліна “Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці” з’яўляецца пачатковым этапам прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці “Літаратурная работа (па напрамках)” і ўваходзіць у цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. Яе вывучэнне адбываецца з прыцягненнем элементаў камунікатыўнага аналізу і падмацоўваецца функцыянальным падыходам да тэкстаў розных стыляў літаратурнай мовы, што садзейнічае ўсведамленню рэдактарскай дзейнасці як складанай мысленчай працы, заснаванай на творчым пранікненні ў сутнасць аўтарскага арыгінала і ашчадных адносінах да яго. Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. Падрыхтоўка будучых літаратурных рэдактараў з універсітэцкай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне рэдактарскай кампетэнцыі, арыентаванай на універсалізм падчас працы з аўтарскім матэрыялам. Вывучэнне “Асноў літаратурна-рэдактарскай дзейнасці” будзе фарміраваць пачатковыя ўменні і навыкі, якімі давядзецца валодаць пры праходжанні азнаямленчай і вытворчай практык, а таксама пры самастойнай рэдактарскай дзейнасці падчас навучання. Дзякуючы гэтаму ствараюцца ўмовы для самарэалізацыі ў межах абранай спецыяльнасці, для карэктавання матывацыі да прафесійнага развіцця. Сувязі вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. Вывучэнне дысцыпліны базуецца на ведах, атрыманых па сучаснай беларускай і рускай мовах у сярэдняй школе, і суправаджаецца паглыбленымі міжпрадметнымі сувязямі з дысцыплінай “Уводзіны ў спецыяльнасць”. У той жа час веданне асноўных палажэнняў “Асноў літаратурна-рэдактарскай дзейнасці” становіцца грунтоўным падмуркам для вывучэння базавай пры падрыхтоўцы літаратурнага рэдактара дысцыпліны “Методыка літаратурнага рэдагавання”. Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай вывучэння дысцыпліны “Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці” з’яўляецца першапачатковае ўсведамленне асноўных патрабаванняў да працы прафесійнага літаратурнага рэдактара і выпрацоўка асноўных падыходаў падчас працы з аўтарскім арыгіналам.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56177
Располагается в коллекциях:Архив (журналистика)

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
Асновы літ.-рэд. дз. - вуч. пр. (рабочы варыянт).pdf221,13 kBAdobe PDFОткрыть


Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.