Logo BSU

2011. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 8 : [93] Главная страница коллекции Статистика

У восьмы выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Аснову выдання склалі выступленні, якія былі агучаны 25 лістапада 2010 г. на юбілейных Х Шырмаўскіх чытаннях і 9 снежня 2010 г. – на ІV Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары «Праблемы выкладання фальклору, міфалогіі і этналогіі ў ВНУ і іншых навучальных установах», праведзеных на філалагічным факультэце БДУ. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэдакцыйная калегія: В. П. Рагойша (старшыня); Г. А. Барташэвіч; К. П. Кабашнікаў; А. У. Марозаў; А. М. Андрэеў; А. І. Бельскі; Л. П. Касцюкавец. Фалькларыстычныя даследаванні :Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад.: Т. А. Марозава. – Мінск : Права i эканомiка, 2011. – 407 с. ISBN: 978-985-442-963-2

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 93
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2011ТЭМА «ЗАМОВЫ» Ў СІСТЭМЕ ВЫКЛАДАННЯ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРАЎВяргеенка, Святлана
2011НЕКАТОРЫЯ АКЦЭНТЫ СУЧАСНАЙ ПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ в. РУХЧА СТОЛІНСКАГА РАЁНАБарычэўская, Іна
2011ВЯСЕЛЬНЫЯ СІРОЧЫЯ ПЕСНІ АСІПОВІЦКАГА РАЁНА: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ ВОБРАЗНА-ЭМАЦЫЯНАЛЬНАГА ЗМЕСТУ, ТЫПАВЫХ НАПЕВАЎ, АРЭАЛА РАСПАЎСЮДЖАННЯ І ВЫКАНАЛЬНІЦКІХ АСАБЛІВАСЦЕЙНесцерава, Марыя
2011СЮЖЭТ «ЦАРЭВІЧ-ЖАБА (РАК)» У БЕЛАРУСКІХ І НЯМЕЦКІХ КАЗКАХПучынская, Таццяна
2011ЛЮБОЎНАЯ ВАРАЖБА НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕСалавей, Ганна
2011ЛЮБОЎНАЯ ВАРАЖБА НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕСалавей, Ганна
2011ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ПОГЛЯДЫ БЕЛАРУСАЎ І СЕРБАЎ НА ГРАД: АПАТРАПЕІЧНЫЯ ЗАБАРОНЫ, ПРАДПІСАННІ, РЫТУАЛЫШваба, Ганна
2011ГРАМАДСКАЕ СТАЎЛЕННЕ ДА АСОБЫ Ў СЯЛЯНСКАЙ АБШЧЫНЕ БЕЛАРУСАЎКарбалевіч, Наталля
2011ТРАДЫЦЫЯ АБРОЧНЫХ ДЗЁН У ГОМЕЛЬСКІМ РАЁНЕ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ СТАГОДДЗЯАлександронец, Уладзімір
2011МІР І МІРСКІ ЗАМАК У ФАЛЬКЛОРНА-ЭТНАГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦАХСаўкіна, Вольга
2011ЭТНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИСокольчик, Антон
2011ВОБРАЗ БЕЛАРУСА ПРАЗ ПРЫЗМУ МАЛЫХ ЖАНРАЎ ФАЛЬКЛОРУБачыла, Ірына
2011ЛАКАЛЬНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРА ЧАЛАВЕКА І ЧАСТКІ ЯГО ЦЕЛА Ў СВЯТЛЕ ДАДЗЕНЫХ МАГІЧНАЙ ПРОЗЫКазлавец, Марыя
2011ДА ПРАБЛЕМЫ ЖАНРАВЫЗНАЧЭННЯ ПАЗААБРАДАВЫХ БЫТАВЫХ ПЕСЕНЬМаеўскі, Сяргей
2011МIФАСЕМАНТЫКА ДЗЁН ТЫДНЯ Ў в. ГОШАВА ДРАГIЧЫНСКАГА РАЁНА БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦIЗданоўская, Святлана
2011ВЕЛІЧАЛЬНЫЯ ПЕСНІПрыемка, Вольга
2011ВЕЛІКОДНЫЯ ПЕСНІМарозава, Таццяна
2011ВАРЫЯНТКавалёва, Рыма
2011СКАЗКА НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВМахонь, Сергей
2011ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ СТУДЕНТАМ-ИНОСТРАНЦАМГоловня, Анастасия
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 93
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed