Logo BSU

2009. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 6 : [58] Главная страница коллекции Статистика

У шосты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, вынікі якіх былі прадстаўлены на ІХ Шырмаўскіх чытаннях і ІІ Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары, праведзеных 28 лістапада 2008 г. на філалагічным факультэце БДУ. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук прафесар А. У. Марозаў; кандыдат філалагічных навук дацэнт А. Ю. Лозка. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – 316 с. ISBN 978-985-6767-95-4

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 58
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2009ВЫКЛАДАННЕ ДЫСЦЫПЛІН ПА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ «ЭТНАФОНАЗНАЎСТВА» Ў БДУКМ: МЕТОДЫКА, ПРАБЛЕМЫ, ДАСЯГНЕННІМатыліцкая, Наталля
2009ФАЛЬКЛОРНЫ ПРАКТЫКУМ ЯК ФОРМА ПАДРЫХТОЎКІ СТУДЭНТАЎ-ФІЛОЛАГАЎ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАКТЫКІМарозава, Таццяна
2009АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ РАБОТЫ ПА ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ Ў СТАРЭЙШЫХ КЛАСАХ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫКівель, Ізольда
2009РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФОЛЬКЛОРИСТИКА»Ярошенко, Людмила
2009АБЯРЭГ: МАТЭРЫЯЛЫ ДА ЛЕКЦЫЙ, СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ І ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРАКТЫКІ Ў БДПУКорсак, Вольга
2009АБ АСАБЛІВАСЦЯХ АРГАНІЗАЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРАКТЫКІ СТУДЭНТАЎ ЗАВОЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА Ў ГДУ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫНовак, Валянціна; Кастрыца, Алена
2009КАНЦЭПТУАЛЬНА-СТРУКТУРНЫЯ АСНОВЫ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ «ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА» І ПРАБЛЕМА СІСТЭМНАЙ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ АГУЛЬНЫХ ПЫТАННЯЎКавалёва, Рыма; Прыёмка, Вольга
2009МІФАЛОГІЯ ЖЫВЁЛЬНАГА І РАСЛІННАГА СВЕТУ ЖЫХАРОЎ ДОБРУШЧЫНЫДавыдаў, Андрэй
2009ВЕЛІКОДНАЯ АБРАДНАСЦЬ ВЁСКІ СІМАНІЧЫ ЛЕЛЬЧЫЦКАГА РАЁНАЦалка, Пятро
2009РЭЧЫЎНЫ СВЕТ У МІФАЛАГІЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСАЎНовак, Валянціна
2009СУТНАСНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ САЦЫЯДЫНАМІКІ СУЧАСНАГА ГАРАДСКОГА ФАЛЬКЛОРУ БЕЛАРУСІМарозава, Таццяна
2009СОЦИОДИНАМИКА ПОСТФОЛЬКЛОРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯМорозов, Александр
2009ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ: ДИАЛЕКТИКА НАУЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПРЕДМЕТНОЙ ДИФФЕРАНЦИАЦИИКовалева, Римма
2009ПИСМЕНА НАРОДНА МЕДИЦИНА ОТ БЪЛГАРИЯГригоров, Григор
2009O NĚKTERÝCH PROJEVECH EMOCÍ V ČESKÝCH FRAZÉMECHJanovec, Ladislav; Wagenknecht, Martin
2009JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA POLAKA PRZEZ PRYZMAT FRAZEOLOGII Z KOMPONENTEM ETNONIMICNYMFomienkowa, Marina
2009K OSVOJOVÁNÍ FRAZEOLOGIE U SOUČASNÉ ČESKÉ MLADÉ GENERACEHájková, Eva
2009ФАЛЬКЛОР ЯК СРОДАК ЖАНРАВАЙ МАДЫФІКАЦЫІ Ў АПОВЕСЦЯХ ЛІДЗІІ ВАКУЛОЎСКАЙПалукошка, Вольга
2009«МУЖИЦКОЕ» СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГОБашкиров, Дмитрий
2009КАЗУС СІНКРЭТЫЗМУ ЭМАЦЫЯНАЛЬНА-ІНТУІТЫЎНАГА І ДЫСКУРСІЎНАГА ПРЫ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУКаратай, Віктар
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 58
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed